TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

TP. Pleiku chỉ đạo công tác chi trả gói hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng bài: 15/05/2020
Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ các nhóm đối tượng: Bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người có công gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Pleiku; Công văn số 993/UBND-KGVX ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thống nhất giao Bưu điện Tỉnh tham gia chi trả gói hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Tỉnh tại cuộc họp ngày 12/5/2020 về tiến độ giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

UBND Thành phố Pleiku chỉ đạo việc chi trả kinh phí hỗ trợ các nhóm đối tượng: Bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người có công gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố bắt đầu từ 14h00’ ngày 13/5/2020 đến hết ngày 17/5/2020 tại các điểm chi trả của 22 xã, phường, cụ thể chi trả tại 08 điểm Bưu điện văn hóa xã, 05 Bưu cục phường (phường Thắng Lợi, Trà Bá, Ia Kring, Yên Thế, Yên Đỗ) và tại Trụ sở HĐND-UBND của 09 phường còn lại.

Để phối hợp với Bưu điện Tỉnh, Bưu điện Thành phố thực hiện tốt việc chi trả gói hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. UBND Thành phố đã chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố khẩn trương ký hợp đồng với Bưu điện Thành phố và thực hiện các thủ tục chuyển kinh phí để Bưu điện Thành phố kịp thời chi trả cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đảm bảo đúng đối tượng theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ các nhóm đối tượng: Bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người có công gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Pleiku.  Chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQVN Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc chi trả tại các xã, phường đảm bảo tiến độ thời gian, nắm tình hình kịp thời báo cáo UBND Thành phố để theo dõi, chỉ đạo.  Chủ động phối hợp với Bưu điện Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, nội dung liên quan đến công tác hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố để cung cấp cho các Đoàn giám sát theo quy định.

Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố về việc sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách Thành phố và nguồn cải cách tiền lương còn dư (nếu có); chỉ đạo UBND các xã, phường sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách xã, phường và nguồn cải cách tiền lương còn dư (nếu có) để đảm bảo chi đúng, chi đủ định mức cho các đối tượng theo đúng quy định. Hướng dẫn phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố chi và thanh quyết toán kinh phí chi trả cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đúng theo quy định.

Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Thành phố phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai công tác tuyên truyền, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng tới các đối tượng được hưởng và người dân về phương thức, thời gian, địa điểm tổ chức chi trả gói hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để người dân nắm bắt thông tin, đến nhận tiền hỗ trợ theo quy định.

UBND các xã, phường thực hiện việc thông tin, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử thành phần xã, phường, hệ thống phát thanh để các đối tượng được hưởng và người dân biết về việc chi trả gói hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chỉ đạo các thôn, làng, tổ dân phố thông báo cho các đối tượng được hưởng thuộc địa bàn phụ trách đến nhận tiền theo thời gian và địa điểm quy định, đảm bảo hoàn thành việc chỉ trả chế độ, chính sách kịp thời, đạt hiệu quả. Khẩn trương công khai danh sách các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người có công gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Pleiku theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Gia Lai tại Trụ sở HĐND-UBND các xã, phường để các đối tượng biết, kịp thời đến nhận tiền hỗ trợ.

UBND Thành phố đề nghị Bưu điện Thành phố tập trung nguồn nhân lực, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của Thành phố, UBND các xã, phường khẩn trương triển khai việc chi trả gói hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Gia Lai đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy trình thủ tục, đảm bảo tiến độ thời gian, chặt chẽ về mặt hồ sơ, đặt biệt là đối với các trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền theo quy định./.

T.Quân
 
 
 
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png