TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Cụm thi đua số 1 – tỉnh Gia Lai ký kết giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua năm 2020

Ngày đăng bài: 15/05/2020
Ngày 14/5/2020, Cụm chi đua số 1 gồm các đơn vị huyện: Đức Cơ, IaGrai, ChưPăh, Chư Pưh, Chưprông, Chư Sê và thành phố Pleiku đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua và phát động thi đua năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku (đơn vị cụm trưởng năm 2020) đã nhấn mạnh: Năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của các địa phương, các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh đảm bảo theo Nghị quyết của Thành ủy, Huyện ủy, HĐND đã đề ra; các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, đúng nội dung và có hiệu quả; công tác tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến, biểu dương thành quả chung của phong trào thi đua yêu nước, các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc, các gương điển hình tiên tiến trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Qua đó khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở từng địa phương.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã phát huy dân chủ, thảo luận về các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2020.
 
IMG_7644.jpg

Với chủ đề “Tiếp tục siết chặt kỷ cương, trách nhiệm; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thi đua tăng tốc hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020”, thay mặt Cụm thi đua số 1 - tỉnh Gia Lai đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố đã phát động phong trào thi đua năm 2020 với khẩu hiệu "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả", các đơn vị chung sức, đồng lòng, khắp phục khó khăn, thi đua tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, CCVC và quần chúng nhân dân của các địa phương về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Gắn các phong trào thi đua yêu nước với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Các phong trào thi đua phải xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện. Tiêu chí đánh giá thi đua phải bám sát chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng địa phương. Thông qua các phong trào thi đua, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến tại đơn vị để đề xuất khen thưởng xứng đáng nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ mạnh mẽ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo khi đề nghị khen thưởng phải đánh giá đúng thành tích, đảm bảo dân chủ, công khai, tránh việc đề nghị khen thưởng tràn lan làm giảm chất lượng, ý nghĩa của việc khen thưởng. Quan tâm đề nghị các cấp khen thưởng đột xuất, khen thưởng cho các cá nhân trực tiếp lao động sản xuất. Tiến hành sơ kết, tổng kết để đánh giá các phong trào thi đua tại đơn vị.

Cũng tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo UBND các đơn vị trong cụm đã ký kết quy ước thi đua năm 2020.

Thủy Tiên

 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png