Thông cáo báo chí về việc kết quả điều tra vụ lộ đề kiểm tra học kỳ II – môn Ngữ văn lớp 9 của ngành Giáo dục – Đào tạo thành phố Pleiku

20/07/2020