Thông báo về việc tiếp công dân hằng tuần tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Pleiku

05/12/2019

Bấm vào đây để tải về chi tiết thông báo