Thông báo v/v bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 09 lô đất tại Khu quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư đường Lê Duẩn phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

24/07/2019

Thông báo v/v bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 09 lô đất tại Khu quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư đường Lê Duẩn phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

TB1.jpg
TB2.jpg
Quyết định 862/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 về phê duyệt phương án Đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất tại Khu quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư đường Lê Duẩn, phường Phù Đổng.