Thông báo chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất

03/11/2022

Thông báo số 162/TB-TTPTQĐ ngày 03/11/2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố về việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường Nguyễn Chí Thanh(Đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Lê Duẩn) (xem chi tiết tại đây)
 

0001.jpg
0002.jpg