Thành phố Pleiku tổ chức công bố công khai các đồ án Quy hoạch xây dựng trên địa bàn

14/12/2019

 

1. Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Cầu Sắt
2. Quy hoạc chi tiết xây dựng viện nghiên cứu giống cây trồng công nghệ cao; nhà máy phân loại, tách, đóng gói, bảo quản hoa quả xuất khẩu và khu nông nghiệp công nghệ cao
3. Quy hoạch phân lô đất ở khu vực thu hồi của Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Gia Lai, phường Thống Thống nhất
4. Quy hoạch phân khu xây dựng Làng Ốp, phường Hoa Lư
5. Quy hoạch phân khu xây dựng làng Ia Nueng (làng Brel cũ), xã Biển Hồ
6. Quy hoạch phân khu xây dựng Làng Wâu, xã Chư Á
7. Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Hội Phú, phường Hội Phú

8. Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực phía Tây cầu số 3
9. Điều chỉnh Quy hoạch phân khu dây dựng suối Hội Phú
10. Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư đường Nguyễn Tuân, phường Thắng Lợi