Phường Tây Sơn tổng kết công tác tuyển quân năm 2018

12/04/2018

Ngày 10/4/2018, UBND phường Tây Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2019.

ts-tk-(Copy).jpg
 
Xác định nhiệm vụ giao quân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, trên cơ sở kế hoạch thành phố giao, ngay từ đầu năm phường đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác Quân sự - quốc phòng địa phương.  Dưới sự chỉ đạo của Ban CHQS thành phố, sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường, Hội đồng NVQS, Ban CHQS và sự phối hợp của UBMTTQVN phường đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển quân đạt kế hoạch đề ra. Kết quả giao quân năm 2018 có 7/6 thanh niên, vượt chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao. Hội nghị cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để triển khai nhiệm vụ năm 2019.

ts-tk2-(Copy)-(1).jpg

Tại Hội nghị, UBND phường đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 6 cá nhân đã hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2018./.
Tin, ảnh: Nguyễn Tín