Thu hồi đất tại xã Trà Đa Thành phố Pleiku

15/11/2017

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Thông báo số 92/TB-UBND về thu hồi đất của Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Địa chỉ đất thu hồi tại kho đạn K54 cũ, thuộc địa phận xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi là 580.000m2. Quỹ đất này đã được Bộ Quốc phòng thống nhất chuyển giao cho địa phương quản lý để quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Quỹ đất thu hồi thuộc địa bàn xã Trà Đa.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND Thành phố Pleiku tổ chức công bố công khai Thông báo thu hồi đất tại trụ sở UBND xã Trà Đa và  tại khu vực kho K54 cũ, cũng như đơn vị có đất bị thu hồi và các đơn vị có liên quan. Đồng thời, UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự  tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương (xã Trà Đa) thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống  kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có) theo quy định của pháp luật.
                                                                                 Tin, ảnh: THANH NHẬT