Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Pleiku

17/08/2017

Ngày 09/8/2017, Chi cục Quản lý chất lượng Nông- Lâm Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho đại diện lãnh đạo 23 xã, phường và cán bộ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, phụ trách nông thôn mới trên địa bàn thành phố Pleiku.

Hiện nay, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, trong đó nội dung ATTP đã được đề cập, cụ thể  tiêu chí 17.8. quy định tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phải tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới quy định: 100% hộ gia đình và các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm. Tại buổi tập huấn, cán bộ Nguyễn Thị Thu Thảo- chuyên viên Chi cục Quản lý Chất lượng Nông- Lâm Thủy sản đã quán triệt, truyền đạt những nội dung cơ bản của các văn bản của Trung ương, tỉnh và thành phố về quản lý nhà nước ATTP nông lâm thủy sản.  và tiêu chí số 17.8 trong bộ tiêu chí Nông thôn mới. Đồng thời, các học viên cũng đã được hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản. Tại buổi tập huấn cũng dành thời gian cho các đại biểu trao đổi những vướng mắc trong công tác ATTP.

Thông qua tập huấn giúp lãnh đạo cũng như cán bộ phụ trách của 23 xã, phường trang bị những kiến thức về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP sản phẩm nông lâm thủy sản, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý chất lượng, vật tư nông nghiệp, ATTP nông, lâm, thủy sản thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Pleiku./.
Đinh Hoa