Hội nghị tập huấn cung cầu lao động năm 2020

30/07/2020

Trong thời gian 02 ngày (28 và 29/7/2020), phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn cập nhật thông tin cung cầu lao động năm 2020 cho cán bộ, công chức cấp xã và 175 điều tra viên tại các thôn, làng, tổ dân phố. 

tap-huan1-(1).jpg
Theo đó, đối tượng thu thập thông tin Cung lao động là người lao động; phương pháp là điều tra viên đến trực tiếp gia đình để phỏng vấn, thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động có tên trong hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý thôn, làng, tổ dân phố vào sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần Cung lao động... Về Cầu lao động, đối tượng thu thập là người sử dụng lao động; phương pháp thu thập là điều tra viên trực tiếp phỏng vấn người sử dụng lao động (hoặc đại diện người sử dụng lao động) và ghi chép thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa bàn quản lý vào sổ theo mẫu của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
 
tap-huan2.jpg
Trong ngày 30/6/2020 ban hành kế hoạch điều tra ở các cấp; cấp xã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác thu thập thông tin Cung, Cầu lao động ở địa phương; tổ chức tập huấn hướng dẫn điều tra viên thu thập thông tin Cung, Cầu lao động trên địa bàn tỉnh năm 2020. Từ ngày 01/7/2020 đến 31/7/2020 sẽ triển khai thu thập thông tin Cung, Cầu lao động, kiểm tra, rà soát và bàn giao về Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh.

Tại Hội nghị tập huấn đã trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình cập nhật thông tin, như: Hộ mới chuyển đến/chuyển đi; hộ mới tách/nhập hộ; thành viên từ đủ 15 tuổi trở lên mới nhập vào hộ gia đình, người trong hộ mới chuyển đi hoặc chết, những người trong danh sách sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú vừa đủ 15 tuổi; thay đổi về trình độ giáo dục – phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật và lĩnh vực giáo dục – đào tạo; thay đổi tình trạng việc làm: Từ có việc làm sang thất nghiệp và ngược lại, từ có việc làm sang không tham gia hoạt động kinh tế và ngược lại, từ thất nghiệp sang không tham gia hoạt động kinh tế và ngược lại; thay đổi về công việc cụ thể đang làm, nơi làm việc, vị thế công việc, loại hình kinh tế, nguyên nhân không tham gia hoạt động kinh tế.
 
Trần Thị Minh