UBND phường Yên Thế tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ nhà nước năm 2018

21/12/2018

Ngày 14/12/2018, UBND phường Yên Thế tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ nhà nước năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

tin-yen-the-(1).jpg

Trong năm 2018 mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo điều hành, UBND phường đã kịp thời chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách của Trung ương, của UBND tỉnh, thành phố, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, tăng so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước theo phân cấp cơ bản đạt kế hoạch; Công tác quản lý môi trường, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, luôn được quan tâm chỉ đạo. Các lĩnh vực văn hóa thông tin, giáo dục y tế, lao động, tiếp tục có bước phát triển. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai đồng bộ; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện tốt. Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn và củng cố. Đã xây dựng kế hoạch và đề án về sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố được tổ chức theo đúng quy định. Triển khai đúng quy định về thu thập dữ liệu dân cư năm 2018. Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan tham gia học tập nghị quyết của Trung ương, của tỉnh nghiêm túc.

Tại buổi hội nghị đã biểu dương, khen thưởng kịp thời cho 08 tập thể và 77 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Tin, ảnh: Trần Thị Lâm