Hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ “Phụ nữ giàu lòng nhân ái” Hội LHPN phường Yên Đỗ

19/04/2019

Thời gian qua, hoạt động từ thiện nhân đạo luôn thu hút đông đảo hội viên phụ nữ phường Yên Đỗ đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia. Cán bộ, hội viên phụ nữ trong phường luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhiều gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Với tinh thần đó, phụ nữ phường Yên Đỗ đã tích cực tham gia các phong trào nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa thông qua nhiều hình thức hoạt động. Trong đó, đáng chú ý là Hội LHPN phường Yên Đỗ đã thành lập 01 câu lạc bộ “Phụ nữ giàu lòng nhân ái” với 21 thành viên. Thông qua câu lạc bộ không chỉ kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn, mà qua đó còn góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống, đạo lý của dân tộc ở mỗi người dân nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng.

Từ khi thành lập đến nay, các thành viên trong câu lạc bộ đã đăng ký thực hiện các nội dung của phong trào thi đua, 2 cuộc vận động của Hội gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc vận động các