Đồng chí Bí thư Thành ủy làm việc với Đảng ủy xã An Phú

13/03/2014

Sáng ngày 28/2/2014, đồng chí Võ Ngọc Thành- UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã An Phú. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của thành phố.

Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy xã An Phú đã báo cáo, trong năm 2013, tổng thu ngân sách trên địa bàn trên 668 triệu đồng, đạt 111,5% kế hoạch; diện tích gieo trồng trên 1.546 ha, đạt 100% kế hoạch, trong đó rau màu 1.075 ha; đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, chính sách bảo trợ xã hội; đến nay xã không còn hộ nghèo. An ninh chính trị được giữ vững, ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; giao quân, huấn luyện hàng năm đạt chỉ tiêu giao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều cố gắng. Đảng bộ xã An Phú được công nhận trong sạch vững mạnh năm 2013.
Đ/c Võ Ngọc Thành làm việc với Đảng uỷ xã An Phú.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy xã An phú tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chú trọng trồng rau an toàn, xây dựng thương hiệu cho địa phương; áp dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học kỷ thuật cho sản xuất nông nghiệp; nhân rộng các mô hình làm kinh tế hiệu quả. Tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm; phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, địa điểm giết mổ, mua bán gia cầm trên địa bàn. Vận động các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tham gia tích cực trong việc phát triển kinh tế của địa phương, cải thiện và nâng cao mức sống cho nhân dân; giữ vững xã không còn hộ nghèo, không để tái nghèo. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của người dân. Tăng cường phát triển đảng viên, nhất là đảng viên trong lực lượng dân quân và đảng viên ở địa bàn dân cư; phấn đấu không còn chi bộ có đảng viên sinh hoạt ghép và tập trung xây dựng chi bộ quân sự có cấp ủy. Tiếp tục rà soát, quy hoạch cán bộ để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp. Mặt trận và các đoàn thể tập trung hướng về cơ sở, tập hợp quần chúng nhân dân tham gia tích cực các phong trào, hoạt động ở địa phương, xây dựng nông thôn mới.
     Thanh Sáng - Văn phòng Thành uỷ Pleiku