Mô hình Nuôi thỏ Newzealand hỗ trợ phát triển sản xuất tại xã Ia Kênh

19/07/2017

Ia Kênh là một trong 3 xã thuộc thành phố phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2017. Cùng với việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường làm đường giao thông nông thôn. Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Ia Kênh đã triển khai chương trình khuyến nông bằng nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình nông thôn mới năm 2017 tại các thôn, làng trên địa bàn xã Ia Kênh với mô hình nuôi Thỏ Newzealand. Mô hình bắt đầu triển khai trong  tháng 6/2017, với tổng kinh phí 199 triệu đồng hỗ trợ 250 con thỏ cho 10 hộ gia đình tại làng Mơ nú, O sơr và Thôn 1, xã Ia Kênh.

Mô hình nuôi thỏ Newzealand tại xã Ia Kênh.

Sau khi được giao thỏ, các hộ gia đình được hướng dẫn cách làm chuồng, cách chăm sóc, vệ sinh chuồng trại cho thỏ. Ngoài ra các hộ còn được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn ghi chép, theo dõi khả năng sinh trưởng, sinh sản của thỏ, phòng bệnh cho thỏ. Sau khi mô hình được triển khai và đi vào hoạt động thì sẽ tiến hành nhân giống thỏ và bán thỏ giống cho các hộ dân có nhu cầu đồng thời sẽ tiến hành sản xuất thỏ thịt thương phẩm. Trong thời gian tới, sự thành công và nhân rộng mô hình hứa hẹn sẽ tạo việc làm cho người lao động, đồng thời giúp các hộ gia đình phát triển kinh tế, tăng thêm nguồn thu nhập, giảm hộ nghèo theo chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đưa xã Ia Kênh hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm 2017./.


                                                                           Manatha – Hội LHPN thành phố