Thành ủy Pleiku tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện các văn bản về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

10/12/2019

Ngày 04/12/2019, Thành ủy Pleiku đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

hinh1(1).jpg
(Ảnh: Bá Bính)
 
Hội nghị đã tập trung quán triệt triển khai Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 248 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35  của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số nội dung Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nội dung của các hướng dẫn tập trung vào công tác triển khai, quán triệt và tuyên truyền đại hội các cấp; những yêu cầu cụ thể về công tác nhân sự; trình tự thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy và số dư; thực hiện bầu cử trong đại hội; cơ cấu, số lượng đại biểu dự đại hội cấp trên; công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp; hồ sơ nhân sự cấp ủy.
 
hinh5.jpg
(Ảnh: Bá Bính)

Qua hội nghị giúp cấp uỷ các chi bộ, đảng bộ trên địa bàn Thành phố chuẩn bị và tổ chức tốt các nội dung, dự thảo các văn kiện trình đại hội, cũng như yêu cầu về công tác nhân sự để có kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp đúng quy định./.
Phương Thảo