Đảng ủy phường Tây Sơn tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết

04/04/2019

Ngày 29/03/2019, tại hội trường, Đảng bộ phường Tây Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị.

tay-son.jpg

Tại hội nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên được nghe các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
 
                                                                                  Tin, ảnh: Nguyễn Tín