You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Quy hoạch - Kế hoạch
Khen thưởng - Xử phạt
Công tác xây dựng Đảng bộ
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết

 

Công an thành phố tổ chức cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Ngày đăng bài: 16/06/2017
Vừa qua, thực hiện Kế hoạc số 288/KH-CAT-PX15 ngày 10/5/2017 của Công an tỉnh Gia Lai, Công an thành phố Pleiku đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Tham dự có đầy đủ cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an thành phố Pleiku.


Công an thành phố Pleiku đã xây dựng Kế hoạch số 541/KH-CATP ngày 01/6/2017 về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, tập trung vào các nội dung cơ bản như: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong lực lượng Công an thành phố Pleiku; Tăng cường công tác giáo dục bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong lực lượng Công an thành phố Pleiku; Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, xây dựng, thực hiện các chỉ tiêu về phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến cho lực lượng Công an thành phố Pleiku trong quá trình thực hiện cuộc vận động; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động.

Phối hợp phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, được Bộ Công an triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng là nhằm mục đích đẩy mạnh và cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; từ đó đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, xây dựng phong cách dân chủ, nêu gương, nói đi đôi với làm trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ…

Sau khi triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, mỗi cán bộ, chiến sỹ đều phải xây dựng bản cam kết thực hiện cuộc vận động, tập trung vào bốn nội dung cơ bản: Phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh về chính trị; Phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh khi thi hành công vụ; Phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh trong quan hệ xã hội và sinh hoạt cộng đồng; Phong cách người Công an nhân dân nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Khi đề cập đến “Phong cách người Công an nhân dân nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, chắc chắn rằng phải lấy dân làm gốc, biết kính trọng dân, lắng nghe dân nói, nói dân nghe và không thể không nói đến công tác vận động quần chúng. Đảng ta đã khẳng định về tầm quan trong của công tác dân vận: “Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”. Và tại Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định rõ: “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân trong thời gian tới.”

Phổ biến pháp luật cho các chức sắc, người có uy tín trong DTTS.
                                                                
Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy rằng: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu; khó vạn lần dân liệu cũng xong”, lời dạy của Người vẫn còn nguyên vẹn giá trị cho đến hôm nay và mai sau. Chính vì vậy, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” từng bước đi vào cuộc sống, Công an thành phố Pleiku cần duy trì tốt việc tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; đồng thời, lực lượng Công an thành phố cũng cần phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường tiếp xúc với nhân dân để kịp thời nắm bắt những tâm tư nguyện vọng chính đáng, những bức xúc của nhân dân, những bất cập ở cơ sở để có hướng giải quyết; và đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu …

Hy vọng rằng, triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng Công an trên địa bàn thành phố Pleiku sẽ đảm bảo tốt mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên, sâu sát với nhân dân; phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, xây dựng nền an ninh nhân dân vững chắc và còn tạo nên hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.
 
Bài và ảnh: Sỹ Nhân
 

                                                                             
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai