You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Quy hoạch - Kế hoạch
Khen thưởng - Xử phạt
Công tác xây dựng Đảng bộ
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết

 

Đảng ủy Quân sự thành phố Pleiku: 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XII) về công tác dân vận trong tình hình mới

Ngày đăng bài: 08/06/2017
Công tác vận động quần chúng trong tình hình mới là vừa kiên trì, vừa giáo dục, thuyết phục, tăng cường đoàn kết dân tộc, tôn giáo gắn với việc tổ chức lãnh đạo thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích của các giai tầng trong xã hội. Trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20/04/2002 của Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khóa XII) về công tác dân vận trong tình hình mới, Đảng ủy quân sự thành phố Pleiku đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.


Xác định rõ tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng trong tình hình mới và ngăn chặn âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng cũng như chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Và được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Pleiku. Đảng uỷ Quân sự Thành phố đã ban hành Nghị quyết 07 “Về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang thành phố trong tình hình mới”, kết hợp với triển khai thực hiện Chỉ thị 773 của  Bộ quốc phòng; đồng thời, chỉ đạo xây dựng các Nghị quyết chuyên đề về công tác vận động quần chúng và lồng ghép các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phối hợp làm công tác dân vận sau khi kết thúc huấn luyện.

Trong 15 năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố đã tổ chức tốt việc tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thực hiện nghiêm mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chính sách dân tộc, tôn giáo; vận động nhân dân từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, không tin, không làm theo các tà đạo, thực hiện “sống tốt đời, đẹp đạo”, kiên quyết không để ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị của địa phương được hơn 95 buổi với hơn 1200 lượt người tham gia; đi sâu vào giáo dục tuyên truyền trách nhiệm, nghĩa vụ công dân với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ ANCT, TTATXH trong thôn, làng, tổ dân phố, thực hiện Luật NVQS, Pháp lệnh DBĐV và Luật DQTV đã tiến hành 178 buổi với hàng nghìn người tham gia và nhất là tuyên truyền, giáo dục, vận động công dân hăng hái đăng ký khám NVQS; từ đó hàng năm giao quân đều bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao; tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ về âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, nâng cao cảnh giác, thực hiện 3 không: Không nghe lời kẻ xấu xúi dục, không tham gia biểu tình, không vượt biên trái phép qua Campuchia. Tăng cường công tác vận động quần chúng, bám cơ sở, bám địa bàn, đấu tranh vạch trần âm mưu thủ đoạn của kẻ thù lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, gây hận thù dân tộc. Đại đa số nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, hoạt động của bọn phản động Fulrô bị kiềm chế, giảm dần, tình trạng tụ tập tuyên truyền đạo trái phép đã chấm dứt.

Xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.

Đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là củng cố hệ thống các tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự các xã, phường, các hội, đoàn ở cấp thôn, làng, tổ dân phố; phát triển kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên, xây dựng lực lượng nòng cốt trong các tổ chức hội, đoàn. Đã tích cực phối hợp xây dựng được 6 chi bộ quân sự có cấp ủy, giới thiệu kết nạp 350 đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và trong thanh niên nhập ngũ. Đến nay hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội đã đi vào nề nếp, chế độ hoạt động của các tổ chức hội, đoàn từng bước được đổi mới và đi vào chiều sâu, chất lượng, năng lực vận động tập hợp quần chúng của đội ngũ cán bộ các hội đoàn được nâng lên, mối liên hệ với quần chúng gắn bó hơn trước, các hội đoàn thực sự trở thành đại biểu cho lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên, là nơi tập hợp, thu hút, giáo dục quần chúng để thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong những năm qua, thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 18/01/2013 của Thành ủy Pleiku về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, đơn vị đã thường xuyên bám nắm phối hợp với đơn vị được phân công kết nghĩa, làng Nhao 2, xã Ia Kênh, đơn vị đã phối hợp khảo sát các hộ gia đình khó khăn, tuyên truyền hướng dẫn các hộ gia đình phương pháp, cách thức tổ chức sản xuất tạo nguồn thu nhập, chủ động vươn lên thoát nghèo; hướng dẫn cán bộ ở làng các nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Vận động giúp đỡ thanh niên trong làng đoàn kết không nghe theo lời của kẻ xấu, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương. Vận động, phát huy hiệu quả vai trò của già làng, trưởng thôn người có uy tín trong đoàn kết quy tụ nhân dân trong làng thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là biết phát triển sản xuất ổn định cuộc sống; giúp đồng bào sửa chữa đường, rào, trường học, tổng dọn vệ sinh trong làng và ăn ở vệ sinh; sửa chữa, làm mới 2 sân bóng chuyền, 1 sân bóng đá, 4 giọt nước; tặng sách vở cho học sinh, quyên góp, ủng hộ hơn 700 bộ quần áo, tổ chức vui tết trung thu, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 cho các cháu với tổng số tiến là 35.000.000đồng. Vào dịp đón xuân hàng năm, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, già làng, trưởng thôn, người có uy tín và tặng quà cho làng ăn tết 25 triệu đồng; tặng bà con bánh chưng xanh, trị giá 45 triệu đồng. Qua đó mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa quân với dân đã được tăng cường.

Ngoài ra Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo Ban CHQS các xã, phường và lực lượng tự vệ tiến hành huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận. Tham gia giúp dân 28.274 ngày công, trong đó cùng bà con tổ chức phát quang làm đường liên thôn, làng được 67,5km, khơi thông 26,5km kênh mương thủy lợi, đào đặt 12km cống thoát nước; làm mới 04 chiếc cầu; giúp 20 hộ sửa chữa nhà của bị tốc mái; tu bổ 52 điểm bầu cử với hàng nghìn ngày công. Đồng thời, Ban CHQS Thành phố phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các gia đình liệt sỹ, các đồng chí thương, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, người có công với cách mạng, các gia đình khó khăn, hoạn nạn, đau ốm trên địa bàn với 945 suất quà, 637kg gạo, trị giá 305 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 26 căn nhà cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; và hỗ trợ 50 triệu đồng xây mới 01 nhà cho gia đình chính sách.  

Thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” Ban CHQS thành phố đã phối hợp, tham mưu cho Ban chỉ đạo 24 tiến hành giải quyết chế độ cho các đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế với tổng số 1556 đối tượng. Trong đó, đối tượng được hưởng theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với các đối tượng trực tiếp tham gia khang chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước là 444 hồ sơ, tổng số tiền đã trả cho các đối tượng: 1.315.700.000đ; Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương là 318 hồ sơ, tổng số tiền chi trả cho các đối tượng là 1.070.500.000đ; Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 là 779 hồ sơ, tổng số tiền phải chi trả cho các đối tượng là: 3.056.500.000đ; Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 về thực hiện hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến hiện nay đã tiếp nhận và đề nghị lên trên 15 hồ sơ. Phối hợp thực hiện tốt chính sách đối với người có công với với cách mạng theo Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ và giải quyết chế độ thương binh, công nhận liệt sỹ cho các đối tượng bị thương, hy sinh theo thông tư Liên tịch số 28 ngày 22/10/2013 của Bộ lao động-Thương binh, xã hội và Bộ Quốc phòng, đã đề nghị 6 hồ sơ là đối tượng thương binh.

Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, đơn vị thường xuyên phối hợp nắm mọi diễn biến về tình hình hoạt động của các thế lực thù địch, hoạt động của “Tin lành Đề ga”, các đạo lạ trên địa bàn nhằm kịp thời giáo dục định hướng, nhận thức đúng đắn cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị cũng như nhân dân trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 5/9/2005 của Thành ủy Pleiku về quản lý, giáo dục đối tượng Fulrô và những người liên quan đến hoạt động Fulrô tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn bảo vệ an toàn các dịp lễ tết, các ngày trọng đại của đất nước với hơn 310 đợt, huy động hơn 15900 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố tham gia.

Công tác Dân vận là công tác cơ bản của toàn bộ hệ thống chính trị của Nhà nước ta, là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của mỗi đảng viên, cán bộ công chức nhà nước và chiến sỹ lực lượng vũ trang. Làm tốt công tác vận động quần chúng chính là yếu tố góp phần quan trọng xây dựng Thành phố Pleiku ngày càng phát triển. Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khóa XII) về công tác dân vận trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban CHQS Thành phố đã triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác dân vận góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố “thế trận lòng dân”, trở thành phương thức gắn kết chặt chẽ giữa quân và dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi chung của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. thông qua công tác dân vận, đã góp phần giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi đắp phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, nâng cao hiểu biết và khả năng tiến hành công tác dân vận cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố, đồng thời thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân; tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Bài và ảnh: Sỹ Nhân
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai