You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

UBND TP.Pleiku: Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

Ngày đăng bài: 04/12/2018
Ngày 29/11/2018, UBND thành phố Pleiku tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.


Trong năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 35.185,6 tỷ đồng, đạt 100,53% so với kế hoạch, tăng 15,84% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 7.306,8 tỷ đồng, đạt 100,09% so với kế hoạch và tăng 9,38% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện 6.309,3 tỷ đồng, đạt 100,15% so với kế hoạch và tăng14,52% so với cùng kỳ. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 bố trí là 316,505 tỷ đồng cho 39 công trình (Khởi công mới: 34 công trình, chuyển tiếp 05 công trình), đã hoàn thành 22 công trình, 17 đang thi công, ước thực hiện và giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Cấp 1.875 giấy phép xây dựng, tăng 2,83% so với năm 2017 (ước năm 2018 cấp 2.000 giấy phép xây dựng); cấp 960 Giấy chứng nhận biển số nhà tăng 27,4% so với năm 2017; cấp 166 Giấy phép ôtô vào đường cấm giảm 21,68% so với năm 2017. Tập trung công tác chỉnh trang đô thị phục vụ Festival cồng chiêng Tây Nguyên 2018 tổ chức trên địa bàn thành phố. Công tác quản lý quy hoạch và triển khai các đồ án quy hoạch được chú trọng. UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chung thành phố Pleiku đến năm 2030, tầm nhìn 2050; thành phố đang triển khai lập, phê duyệt và quản lý các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo kế hoạch.

tong-ket-2.jpg
(Ảnh: Xuân Hồng)

Năm 2018, thực hiện 12 dự án  (năm 2017 chuyển sang 09 dự án), giảm 01 dự án so với cùng kỳ năm 2017. Đã hoàn thành 02 dự án, chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho 02 tổ chức và 195 hộ gia đình cá nhân với tổng kinh phí 79,232 tỷ đồng, thu hồi 157.572m2 đất (đạt 82%).

Tổng thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp ước đạt 926,8 tỷ đồng, đạt 104,7 % kế hoạch tỉnh, đạt 100% kế hoạch thành phố và giảm 1,1% so với năm 2017. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 4.935,65 ha, đạt98,10% so với kế hoạch và giảm 2,44% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực đạt 15.589,1 tấn đạt 96,74% so với kế hoạch và giảm 2,62% so với cùng kỳ.  Thành phố đã cấp phép thành lập mới 8 hợp tác xã, nâng tổng số HTX đang hoạt động trên địa bàn thành phố lên 31 HTX với số vốn điều lệ đăng ký trên 66 tỷ đồng và trên 1.300 thành viên HTX, giải quyết việc làm cho trên 300 lao động; phát triển mới 460 doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là 3.057 doanh nghiệp.

Triển khai tốt các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc. Kiểm tra 250 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, nhắc nhở thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật;phối hợp, đề nghị Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh cắt 65 thuê bao di động quảng cáo rao vặt trái quy định; Công an thành phố và xã, phường đã tiến hành xử phạt 20 trường hợp quảng cáo rao vặt vi phạm với tổng số tiền 68 triệu đồng. Năm 2018, thành phố có 234/254 thôn, làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa (đạt 92,1%, tăng 5,9% so với năm 2017). Hộ gia đình đạt văn hóa là 48.991/50.970 hộ đạt tỷ lệ 96,1% tăng 0,3% so với năm 2017.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố đạt được nhiều kết quả. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ giáo viên, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh được quan tâm; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công, trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm chỉ đạo kịp thời, đúng đối tượng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số; tuyên truyền giáo dục sức khỏe, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tiêm chủng mở rộng.

Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền cải cách hành chính, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát thủ tục hành, kiểm tra công tác CCHC, thành lập Đoàn Kiểm tra công tác CCHC năm 2018; 11 phòng chuyên môn đã áp dụng 42 quy trình theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008, 23/23 xã phường xây dựng, áp dụng và công bố Hệ thống Quản lý chất lượng phụ hợp với TCVN ISO 9001:2008. Tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 14/11/2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận 61.683lượt hồ sơ, trả trễ hạn 5.095lượt hồ sơ, chiếm 8,2%.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 như: Các công trình xây dựng cơ bản, nhất là công trình trọng điểm triển khai chưa đảm bảo tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng chậm; công tác quản lý, bảo vệ rừng còn bất cập; sản xuất nông nghiệp không thuận lơi; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp còn nhiều hạn chế, chưa tạo được sự lan tỏa...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Quang – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tập trung xây dựng các kế hoạch, giải pháp cụ thể của từng ngành, lĩnh vực để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2019. Triển các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước. Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý thực hiện dự án tập trung hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ các dự án đầu tư XDCB năm 2019, khởi công trong tháng 01/2019. Tiến hành rà soát, điều chỉnh và lập mới một số đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo kế hoạch, tăng cường quản lý theo quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, triển khai thực hiện công tác điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, huy động các nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã, chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, làng nông thôn mới.

Tiếp tục tổ chức kiểm tra các dịch vụ văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa và quảng cáo trên địa bàn thành phố Pleiku.  Chuẩn bị các điều kiện, phối hợp với các ngành của Tỉnh tổ chức thành công Đêm hội giao thừa mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trường học; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch đã đề ra; chú trọng công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh học đường. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Chỉ đạo kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm tận tụy với công việc; xử lý nghiêm cán bộ, công chức nhũng nhiễu, vi phạm kỷ luật công vụ trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ Sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
Thủy Tiên
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai