You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm tra, quyết định các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND

Ngày đăng bài: 23/10/2018
Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân. Nhiệm vụ này được quy định theo hướng khái quát chung tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; một số văn bản pháp luật chuyên ngành: Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách...; các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của các bộ, ngành Trung ương. Có thể nói đây là nhiệm vụ quan trọng của Thường trực HĐND, làm tốt công tác này sẽ giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phát sinh giữa hai kỳ họp; tạo điều kiện thuận lợi và giúp cho công tác chỉ đạo điều hành của UBND thông suốt, kịp thời, đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đặt ra tại địa phương. Vì vậy, đối với thành phố Pleiku, việc xem xét, thẩm tra, quyết định các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp luôn được Thường trực HĐND thành phố chú trọng đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố.


Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku đã ban hành Quy chế hoạt động quy định nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm, chế độ làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân; trong đó xác định cụ thể nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng nhân dân thành phố giữa hai kỳ họp. Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, UBND thành phố đã ban hành quy chế phối hợp và quy định nội dung phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

Trong thời gian qua, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức xem xét, cho ý kiến về một số nội dung UBND thành phố xin ý kiến trong thời gian giữa hai kỳ họp, những nội dung liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách; xây dựng nông thôn mới… Căn cứ vào các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố, UBND đã trình 03 nội dung xin ý kiến Thường trực HĐND thành phố gồm: Việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2016; Các nội dung theo Kế hoạch số 1024/KH-UBND ngày 05/6/2017 của UBND thành phố về triển khai lập Quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2017-2020; việc bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018….Việc giải quyết những nội dung phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chỉ cho ý kiến đối với những nội dung thuộc thẩm quyền khi UBND thành phố đề nghị. Việc giải quyết đảm bảo nhanh chóng về thời gian và theo quy trình: Khi có văn bản đề nghị của UBND thành phố, Thường trực HĐND xác định yêu cầu, nội dung cần phải giải quyết, trên cơ sở đó phân công Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thẩm tra, đề xuất với Thường trực HĐND thành phố; nội dung thẩm tra của Ban phải làm rõ những vấn đề: Thẩm quyền, căn cứ pháp lý, quan điểm đề xuất với Thường trực HĐND thành phố về những nội dung UBND thành phố đề nghị... Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban, Thường trực HĐND đưa ra phiên họp định kỳ hàng tháng, với các thành phần tham gia gồm các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố, Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND thành phố, một số phòng ban có liên quan để thảo luận và quyết định. Ngay sau khi được thông qua, Thường trực HĐND thành phố có văn bản gửi UBND thành phố để triển khai thực hiện. Việc giải quyết các nội dung, vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp một cách kịp thời, hiệu quả đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố khi triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước và nghị quyết của HĐND thành phố, đảm bảo tình hình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Với việc thống nhất trong các quy chế làm việc và quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND và UBND về nội dung, trình tự để giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp và cách làm cụ thể trên đây, Thường trực HĐND thành phố đã xử lý, giải quyết kịp thời các nội dung UBND thành phố xin ý kiến theo đúng thẩm quyền. Nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước và nghị quyết của HĐND trên địa bàn, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường là phát sinh đột xuất, thời gian gấp nên các ban HĐND, nhất là Ban Kinh tế - Xã hội không có thời gian nghiên cứu thực tiễn để thẩm tra. Hoạt động thẩm tra có lúc chưa đi sâu đánh giá, phân tích các khía cạnh của vấn đề. Một số cơ quan, đơn vị được thẩm tra chưa cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết theo yêu cầu, việc giải trình các vấn đề chưa đủ sức thuyết phục đã ảnh hưởng đến việc phân tích, nhận định để đưa ra các kiến nghị của ban đối với Thường trực HĐND, UBND thành phố và các cơ quan liên quan. 
Qua thực tiễn hoạt động và những kết quả đã đạt được, để nâng cao chất lượng thẩm tra, quyết định những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, cần triển khai thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất, cần chú trọng việc giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh kịp thời, đúng thẩm quyền, Thường trực HĐND thành phố điều hòa, phân công cho các ban nghiên cứu, thẩm tra kỹ, nhằm phát huy vai trò của các ban, góp phần bảo đảm việc quyết định của Thường trực HĐND thành phố đúng và hợp lý.

Thứ hai, Ban được Thường trực HĐND phân công thẩm tra phải năng động, phát hiện vấn đề, nêu được ý kiến phản biện hợp lý, đúng quy định của pháp luật để xử lý vấn đề, giúp Thường trực HĐND thành phố quyết định chính xác, đúng đắn, đáp ứng công tác quản lý, điều hành của UBND thành phố.

Thứ ba, vai trò của Trưởng đoàn thẩm tra rất quan trọng khi đưa ra các ý kiến phản biện trước Thường trực HĐND, UBND thành phố và các cơ quan được thẩm tra đối với những vấn đề nhạy cảm, vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau. 

Thứ tư, cơ quan chuyên môn cần cầu thị, lắng nghe ý kiến phản biện của các Ban HĐND, chủ động trong công tác tham mưu cho UBND thành phố sẽ góp phần tạo điều kiện tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn cuộc sống thuận lợi hơn.
 
                                                                                                                        Vân Nhi
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai