You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

Thành phố Pleiku xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Ngày đăng bài: 29/04/2018
Chặng đường 43 năm giải phóng, tuy nhiệm vụ của từng thời kỳ có thay đổi, nhưng vị trí và vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp không ngừng phát huy. Thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Pleiku đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung chương trình hành động của MTTQ, cùng các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.


Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, MTTQ các cấp Thành phố Pleiku đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền giúp nhân dân hiểu biết về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt là già làng, người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, vận động toàn thể chức sắc, tu sĩ và tín đồ tôn giáo thực hiện sống “Tốt đời - Đẹp đạo”.  MTTQ thành phố đã tăng cường bám cơ sở và địa bàn dân cư để vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Công tác phong trào luôn được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai. Tiêu biểu là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đã duy trì trong hơn 20 năm và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến nay, toàn thành phố Pleiku đã công nhận 219 khu dân cư văn hóa và 47.896 gia đình văn hóa.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2014-2019.

Bên cạnh đó là cuộc vận động ngày vì người nghèo qua hơn 15 năm triển khai đã góp phần xoá đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Riêng năm 2017  đến nay, MTTQ 2 cấp đã vận động được hơn 2 tỷ đồng, qua đó cấp Thành phố hỗ trợ vốn cho hơn 70 hộ nghèo và sửa chữa hơn 20 căn nhà, cấp xã phường hỗ trợ xây hơn 30 căn nhà và sửa chữa hơn 20 căn nhà cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Mặt khác, Thành phố Pleiku còn thực hiện hiệu quả Đề án giảm nghèo của MTTQ và các đoàn thể giai đoạn 2011-2016. Chính quyền và MTTQ, ban ngành đoàn thể 2 cấp đã phối hợp thực hiện có việc khảo sát và  triển khai nhiều chương trình dự án hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, người nghèo làm ăn tiến tới thoát nghèo bền vững. Qua kết quả điều tra rà soát, đến cuối năm 2017, Thành phố còn 588 hộ nghèo (chiếm 1,12%) và 559 hộ cận nghèo (chiếm 1,06%).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố còn chỉ đạo triển khai cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, tại 43 làng dân tộc thiểu số trên địa bàn, đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ đã ý thức hơn việc nuôi dạy con cháu, thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, thay đổi dần cách thức trong lao động sản xuất, tiếp thu học hỏi cái mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, chi tiêu có tích lũy để đầu tư sản xuất... Như năm 2017, Thành phố đã triển khai mô hình áp dụng kỹ thuật chuyển đổi cây trồng, vật nuôi ở làng C, xã Gào, thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; mô hình kết hợp sản xuất cà phê, sản xuất lúa và chăn nuôi bò thu nhập trên 150 triệu đồng/năm ở làng Brel, xã Biển Hồ; mô hình kinh doanh giỏi ở làng Tiêng 2, xã Tân Sơn thu nhập trên 500 triệu đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho 20 lao động dân tộc thiểu số... Cuối năm 2017, Thành phố còn 329 hộ nghèo và 189 hộ cận nghèo là dân tộc thiểu số.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố Pleiku và các tổ chức thành viên còn phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền vận động, thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu dân cư; phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm, tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại khu dân cư. Các xã phường đã xây dựng 49 mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc, 254 hòm thư và đường dây nóng tố giác tội phạm, xây dựng 254 mô hình Tổ tự quản về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, âm mưu phá hoại của địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hoạt động MTTQ tại khu dân cư tổ 8 phường Diên Hồng.

Phát huy vai trò cán bộ Mặt trận cơ sở

Qua thực tiễn công tác, đội ngũ cán bộ MTTQ cơ sở là cầu nối quan trọng trực tiếp truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động của MTTQ đến với các tầng lớp nhân dân ở cơ sở, địa bàn dân cư. Điển hình như ông Vũ Hồng Quang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Ă với thành tích tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn sự đoàn kết các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 120 triệu đồng mỗi năm, xây dựng 7 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 16 căn nhà cho hộ nghèo... Bà Trần Thị Thanh Tuyền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng đã tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 480 triệu đồng và hỗ trợ cho 23 hộ nghèo, xây dựng 5 mô hình điểm về cải tạo vườn tạp...

Ông H Mik Trưởng Ban Công tác Mặt trận làng Nha Prông phường Thắng Lợi đã tích cực phối hợp cùng ban ngành đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền các hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn xã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tiết kiệm chi tiêu gia đình, sử dụng hợp lý nguồn vốn, biết ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi, phát triển kinh tế. Qua đó, giúp nhiều hộ đồng bào thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Làng Nha Prông được công nhận Làng văn hóa 12 năm liền...

Từ việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông Bùi Xuân Đồng Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 16 phường Hội Thương đã tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp kinh phí bê tông hóa 100% đường hẻm trong tổ và lắp đặt điện đường hẻm, tỷ lệ gia đình văn hóa trong tổ luôn đạt trên 95%, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 12 năm liền... Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, ông Trần Văn Tiệp Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 8 phường Yên Thế thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, động viên bà con thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động. Số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa qua các năm luôn duy trì trên 98%, tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa 11 năm liền... 

Bà Nguyễn Thị Duyên Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 1  Phường Ia Kring đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hiện tổ dân phố 1 không còn hộ nghèo và không còn nhà tạm, 100% đường hẻm được nhựa hóa và bê tông hóa, con em trong độ tuổi được đến trường 100%... Ông Huỳnh Văn Chế Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 2 phường Diên Hồng vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kinh doanh buôn bán đúng quy định pháp luật, không lấn chiếm lòng lề đường, đảm bảo an toàn giao thông...

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam  Thành phố Pleiku - bà Dương Thị Thu Phương nhận xét: “Cán bộ MTTQ cơ sở đã đi sâu, đi sát, gắn bó với cơ sở, địa bàn dân cư, để làm tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ MTTQ cơ sở cũng đã tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác do MTTQ cấp trên phát động. Nhờ vậy, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, xây dựng Thành phố Pleiku ngày càng phát triển toàn diện”.                                                                            
 
Bài và ảnh: THANH NHẬT

 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai