You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

Thành phố Pleiku: Phát huy vai trò của đông y trong khám chữa bệnh

Ngày đăng bài: 27/04/2018
Thời gian qua, Thành ủy Pleiku tích cực đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về hiệu quả của các bài thuốc y học cổ truyền; khuyến khích trồng và sử dụng thuốc nam; phát triển mạng lưới tổ chức Hội Đông y… nhằm phát huy vai trò của đông y trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.


Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư về xây dựng nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới và Thông tri số 16-TT/TU ngày 21/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Bí thư; Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã chỉ đạo các cấp, các ngành, nhất là Ngành Y tế thành phố và Hội Đông Y thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến và quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và nhân dân. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân từng bước được nâng lên; việc xây dựng, củng cố, phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến tích cực; việc kế thừa, phát huy và phát triển phương pháp chữa bệnh bằng đông y, tăng cường phối kết hợp đông - tây y trong khám, chữa bệnh; các biện pháp chữa bệnh không dùng thuốc được thực hiện thường xuyên.

đong-y1-(Copy).jpg
 
Ngành Y tế thành phố và các xã, phường đã quan tâm chỉ đạo các trạm y tế xã, phường xây dựng vườn thuốc nam mẫu gắn với xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; tuyên truyền vận động, tư vấn hướng dẫn nhân dân trồng và sử dụng thuốc nam trong vườn nhà để chữa bệnh, thực hiện các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc (châm, cứu, xoa bóp, chích, lể, day ấn huyệt...).

Trong hoạt động khám, chữa bệnh tại bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố và các trạm y tế xã, phường, các phòng chẩn trị đã sử dụng thuốc nam, thuốc bắc, và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc (châm, cứu, xoa bóp, ấn huyệt), phối kết hợp đông - tây y đạt được nhiều kết quả.

Phát triển hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh bằng đông y

Bệnh viện đa khoa thuộc Trung tâm Y tế thành phố có khoa Đông y và thường xuyên quan tâm đầu tư trang bị, y dụng cụ thiết yếu cho khoa Đông y và 23 trạm y tế xã, phường như máy châm cứu, đèn hồng ngoại và cung ứng đủ thuốc thiết yếu cơ bản phục vụ công tác chữa bệnh bằng y học cổ truyền, phối kết hợp đông - tây trong khám bệnh, chữa bệnh. Quan tâm công tác tuyển dụng bố trí sử dụng và cử đi đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn về y học cổ truyền cho Khoa Đông y và các trạm y tế xã, phường gắn với xây dựng trạm y tế đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác y học cổ truyền Trung tâm Y tế thành phố có 24 cán bộ, viên chức (năm 2008) tăng lên 28 người (năm 2013) và đến nay có 32 người.

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nhân dân thực hiện việc trồng và sử dụng thuốc nam chữa bệnh, chữa bệnh không dùng thuốc, tập luyện dưỡng sinh, tự chăm sóc và rèn luyện sức khỏe. Số trạm y tế có vườn thuốc nam mẫu là 23/23 (tỷ lệ 100%), đủ số lượng cây thuốc trị các bệnh thường gặp (theo quy định của tiêu chí quốc gia về y tế xã) bước đầu có hiệu quả, tiêu biểu là Trạm Y tế Phường Tây Sơn.

đong-y-2-(Copy)-(1).png
Nhiều loại dược liệu quý được sưu tầm, chăm sóc kỹ lưỡng tại Trạm Y tế phường Tây Sơn, thành phố Pleiku.

Thực hiện công tác kết hợp đông - tây y trong khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Hội Đông y thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác khám bệnh, chẩn đoán và chữa bệnh bằng y học cổ truyền, phối kết hợp đông tây y trong khám chữa bệnh, thực hiện việc khám chữa bệnh không dùng thuốc, trong đó một số phòng chẩn trị đã quan tâm thực hiện khám chữa bệnh miễn phí và giảm phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong 10 năm qua, Hội đông y thành phố đã tổ chức khám và điều trị cho 161.585 lượt người, kê đơn cho 150.391 lượt; bệnh nhân khỏi bệnh và giảm bệnh là 140.763 lượt người. Số thuốc y học cổ truyền đã sử dụng là 392.484 thang. Lượng thuốc y học cổ truyền đã sử dụng là 281.818 kg; số bệnh nhân được chữa bệnh bằng châm cứu và các phương pháp không dùng thuốc là 20.046 lượt người. Số bệnh nhân là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và người có hoàn cảnh khó khăn được khám chữa bệnh giảm phí và miễn phí là 15.876 lượt người (Phòng chẩn trị của lương y Đinh Văn Ấp, Lương y Phạm Hải Đăng, Lương y Trần Mạnh Cư, Lương y Nguyễn Văn Chưa), với số tiền trị giá 723.672.000 đồng.

Khoa Đông y - Bệnh viện đa khoa thành phố thường xuyên thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; phối kết hợp đông - tây y trong khám bệnh, chữa bệnh. Số bệnh nhân được khám và điều trị (nội trú và ngoại trú) tăng từ 366 lượt người (năm 2008) lên 499 lượt người (năm 2013) và 739 lượt người (năm 2017), đạt tỷ lệ 0,51% so với tổng số bệnh nhân khám và điều trị chung.

Các trạm y tế xã, phường thường xuyên thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, phối kết hợp đông - tây y trong khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế; tuyên truyền hướng dẫn nhân dân trồng và sử dụng thuốc nam trong vườn nhà để phòng bệnh, chữa bệnh, số bệnh nhân được khám và điều trị ngày càng tăng, từ 1.009 lượt người (năm 2008) lên 3.272 lượt người (năm 2013) và 1.793 lượt người (năm 2017), đạt tỷ lệ 5,25% so với tổng số bệnh nhân khám và điều trị chung.

Phòng khám nhân đạo duy trì hoạt động chuyên môn. Hội viên của Hội Đông y thành phố tham gia khám bệnh tự nguyện tại Phòng khám nhân đạo, đồng thời các phòng chẩn trị của Hội Đông y thành phố đã tham gia hỗ trợ thuốc cho Phòng khám nhân đạo để chữa bệnh miễn phí cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi thành lập (năm 2009) đến nay, phòng khám nhân đạo đã khám và chữa bệnh miễn phí cho trên 500 lượt bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể nói, công tác khám-chữa bệnh bằng đông y, đông y kết hợp tây y ở thành phố Pleiku đã đem lại nhiều kết quả, tạo sự an tâm, tin tưởng và đáp ứng được nhu cầu của nhân dân về lĩnh vực này; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh nói chung. Nhằm phát huy vai trò của đông y trong khám chữa bệnh, thành phố Pleiku một nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân trồng và sử dụng thuốc nam trong vườn nhà, sưu tầm, phổ biến các bài thuốc hay, các cây thuốc quý của đồng bào dân tộc thiểu số để lưu giữ, bảo tồn, nhân rộng phục vụ công tác khám chữa bệnh bằng thuốc nam; coi trọng phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, phối kết hợp đông - tây y trong khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Nâng cao vai trò công tác quản lý nhà nước về y tế nói chung; về công tác y học cổ truyền, công tác quản lý tổ chức Hội Đông y nói riêng để công tác y học cổ truyền và Hội Đông y thành phố ngày càng phát triển, góp phần xây dựng và phát triển nên Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh. Tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, đẩy mạnh công tác truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống cho cán bộ, viên chức y tế, hội viên Hội Đông y thành phố; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, phối kết hợp đông tây y trong khám chữa bệnh, coi trọng phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.
 
                                                                                    Bảo Ngọc
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai