You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

TP.Pleiku: Tổng kết 05 năm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và biểu dương các tổ chức, cá nhân người có công với cách mạng tiêu biểu

Ngày đăng bài: 25/07/2017
Ngày 21/7/2017, UBND thành phố Pleiku báo cáo tổng kết tình hình 05 năm thực hiện Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và biểu dương các tập thể, cá nhân người có công tiêu biểu trên địa bàn thành phố Pleiku, giai đoạn 2012-2017 tại Hội trường 19/5 Thành ủy Pleiku.


Việc thực hiện Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH 13 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Pleiku đã được triển khai thực hiện kịp thời và đạt được kết quả khả quan. Các đối tượng chính sách thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng đã được toàn xã hội tôn vinh, quan tâm chăm sóc; việc xã hội hóa chăm sóc người có công với cách mạng đã được đẩy mạnh, triển khai rộng khắp. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã đi vào chiều sâu, được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Các công trình ghi công liệt sĩ đã được trùng tu, tôn tạo có cảnh quang sạch - đẹp phục vụ nhu cầu thăm viếng của thân nhân liệt sĩ, du khách và nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”,  “Đền ơn đáp nghĩa” trong thế hệ trẻ. Việc báo tin, cung cấp thông tin, trả lời đơn thư về tìm kiếm mộ liệt sĩ; di chuyển hài cốt liệt sĩ về cải táng ở nghĩa trang liệt sĩ, nghĩa trang dòng tộc đã được thực hiện nghiêm túc, thể hiện lòng tôn kính đối với các thế hệ đi trước.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh ưu đãi với người có công đã đạt được kết quả quan trọng, các mục tiêu về chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng đã được quan tâm thực hiện tốt; các chủ trương, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công đã thực sự đến tận người dân, huy động được sự tham gia của toàn xã hội trong công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Hàng năm, thành phố đều tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà, động viên người có công và gia đình liệt sĩ; tổ chức xét duyệt giải quyết hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân; tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn cùng với nhân dân trên toàn Thành phố thực hiện tốt 05 chương trình chăm sóc người có công.

 
Tổng số đối tượng người có công trên địa bàn tại thời điểm ngày 31/3/2014 là: 2.657 đối tượng. Trong đó, có 2.639 đối tượng hưởng đúng chế độ ưu đãi, chiếm tỷ lệ 99,32%; 18 đối tượng hưởng chế độ ưu đãi chưa đầy đủ, chiếm tỷ lệ 0,68% (chủ yếu là các đối tượng đề nghị được hỗ trợ về nhà ở). Sau rà soát, thành phố đã tiến hành khảo sát hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở kịp thời cho người có công có khó khăn về nhà ở. Đối với 79 trường hợp chưa được hưởng chế độ ưu đãi, qua kiểm tra thực tế, thu thập hồ sơ, đã kiến nghị các cấp thực hiện chế độ chính sách đối với người có công cho 7 trường hợp đủ điều kiện, 72 trường hợp không đủ điều kiện giải quyết hưởng chính sách.

Thực hiện 05 chương trình chăm sóc người có công trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được xây dựng 5,8 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với 05 năm giai đoạn trước; hỗ trợ nhà ở cho 166 người với số tiền gần 5,7 tỷ đồng, tăng 5 lần so với 5 năm giai đoạn trước (1,08 tỷ đồng), kịp thời giúp đỡ người có công và gia đình vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” phát triển ngày càng sâu rộng với nhiều việc làm tình nghĩa và thiết thực. 100% số hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống trung bình trở lên; 100% các xã, phường được công nhận là xã, phường thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ; 100% các “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” còn sống được quan tâm chu đáo cả vật chất lẫn tinh thần, được chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời.

Công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn được đầu tư trùng tu, tôn tạo và chăm sóc thể hiện lòng kính trọng, tôn vinh các liệt sĩ hy sinh vì nghĩa lớn, vì nền độc lập của dân tộc; phục vụ việc thăm viếng liệt sĩ của thân nhân, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Ngọc Anh – Phó bí thư thường trực Thành ủy đã nhấn mạnh đề nghị các Cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công; tiếp tục rà soát, thực hiện phương châm không để sót đối tượng và giải quyết dứt điểm những trường hợp người có công nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sánh của Đảng và Nhà nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể động viên, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công với cách mạng. Tiếp tục thực hiện tốt 5 chương trình chăm sóc người có công (nhà tình nghĩa; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Sổ tiết kiệm tình nghĩa; chăm sóc TB, bệnh binh nặng, thân nhân liệt sỹ, phụng dưỡng Mẹ VNAH; xây dựng tôn tạo công trình ghi công), phấn đấu và giữ vững mục tiêu: không còn hộ chính sách nghèo; 100% gia đình chính sách có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú.

Hàng năm tiếp tục khảo sát và có kế hoạch xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, phấn đấu 100% gia đình chính sách có nhà ở được xây dựng cơ bản đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng. Đầu tư xây dựng, trùng tu, tôn tạo, nâng cấp các công trình ghi công các anh   hùng - liệt sĩ trên địa bàn, nhất là nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại phường Hội Phú, bia ghi danh liệt sỹ xã Gào, di tích lịch sử Nhà lao Pleiku... để mọi công trình đều trở thành những điểm sinh hoạt văn hóa, lịch sử,