You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác

 

TP.Pleiku điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Pleiku năm 2017

Ngày đăng bài: 12/09/2017
Để xác định số hộ nghèo, hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đến thời điểm cuối năm 2017 theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Pleiku để làm cơ sở thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo năm 2018. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, của Đảng và Nhà nước để các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận, tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội đảm bảo quy định. UBND thành phố Pleiku đã triển khai kế hoạch tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Pleiku năm 2017.


Điều tra, rà soát theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, căn cứ trên chỉ tiêu về thu nhập thì chuẩn nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.  Chuẩn cận nghèo: 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản: Các dịch vụ xã hội cơ bản (05 dịch vụ): Y tế; giáo dục; nhà ở; nước sạch và vệ sinh; thông tin. Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (10 tiêu chí): tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.

Tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2017.

Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, đối với hộ nghèo ở khu vực nông thôn (các xã) là các hộ sau: Hộ có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống. Hộ có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên; Ở khu vực thành thị (các phường) là các hộ có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống. Hộ có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ cận nghèo ở khu vực nông thôn (các xã) là các hộ có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Ở khu vực thành thị (các phường) là các hộ có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Phương pháp triển khai thực hiện rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo trực tiếp đến từng hộ gia đình theo biểu mẫu, quy trình được quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 được thực hiện theo quy trình quy định tại Điều 6, Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gồm 07 bước.

Sau khi thành phố tổ chức tập huấn, UBND các xã, phường phường tập huấn cho các điều tra viên và tổ chức rà soát từ ngày 13/9/2017, báo cáo kết quả chính thức về UBND thành phố trước ngày 28/9/2017

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của thành phố; tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình, công cụ điều tra, rà soát và các biểu mẫu báo cáo và tổng hợp kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố; đồng thời phối hợp tổ chức việc giám sát quá trình điều tra, rà soát ở các xã, phường báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và ngành cấp trên. Tổ chức thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo do các xã, phường gửi lên; trường hợp thấy số liệu phản ánh chưa đúng tình hình thực tế của địa phương, có thể tổ chức kiểm tra lại kết quả điều tra, rà soát. Trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định phê duyệt danh sách hộ  nghèo, hộ cận nghèo năm 2017; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2017 trên địa bàn thành phố, thông báo cho Uỷ ban nhân dân xã, phường ban hành quyết định công nhận và báo cáo kết quả cho Ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố và cấp tỉnh. Quản lý theo dõi biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố.
Thủy Tiên
 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai