You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày đăng bài: 03/09/2018
Những năm qua, Thành phố Pleiku đã quan tâm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.


Ông Trần Đức Thuận - Trưởng Phòng Dân tộc Thành phố Pleiku cho biết: “Địa bàn Thành phố có 43 làng đồng bào DTTS. Phòng đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các ngành liên quan và xã phường xét chọn danh sách NCUT trong đồng bào DTTS, trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt. Đồng thời, tổ chức thực hiện chính sách đối với NCUT theo đúng quy định, cùng hoạt động thăm hỏi, động viên, gặp mặt già làng và người có uy tín hằng năm, tổ chức tập huấn và cung cấp các thông tin về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cho NCUT trong đồng bào DTTS. Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố, thời gian qua, các đơn vị kết nghĩa đã thăm hỏi tặng 3.427 xuất quà trị giá gần 132 triệu đồng, hỗ trợ 37 bò giống, heo giống, sữa chữa 11 căn nhà cho các hộ nghèo DTTS”.

DSCN6935.jpg
Đội ngũ người có uy tín.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Pleiku cũng đã chú trọng chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã phường và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã rà soát, xây dựng củng cố đội ngũ NCUT trong đồng bào các DTTS trên địa bàn... Họ là những điển hình gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn dân cư.

Bà Dương Thị Thu Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Pleiku cho biết: “Nhằm động viên tinh thần cho NCUT, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tổ chức gặp mặt NCUT tiêu biểu theo định kỳ hàng năm, cũng như hướng dẫn MTTQ các xã phương tổ chức gặp mặt, động viên, biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ NCUT phát huy vai trò tại cộng đồng dân cư. Đội ngũ NCUT đã phối hợp tuyên truyền được 1.396 buổi với 25.141 lượt người về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào DTTS...”.

IMG_0718-(1).jpg
Khen thưởng người uy tín tiêu biểu.

Giai đoạn 2016-2018, MTTQ Thành phố đã hỗ trợ 1,5 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo” giúp các hộ nghèo DTTS xây nhà đại đoàn kết, sản xuất, chăn nuôi. Để góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, MTTQ thành phố còn xây dựng mô hình sản xuất chăn nuôi cho 32 hộ nghèo đồng bào DTTS tại xã Gào, Ia Kênh và Chư Ă với tổng vốn 768 triệu đồng. Năm 2018, MTTQ Thành phố đã hỗ trợ hơn 67 triệu đồng, để góp phần xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu tại  làng Brel xã Biển Hồ và làng Wâu xã Chư Ă.

Trong quá trình thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông Haih là NCUT tại làng Bông Phun xã Chư Ă đã vận động dân làng đóng góp 100 ngày công làm 437m đường bê tông với tổng giá trị 340 triệu đồng (trong đó nhân dân đóng góp 128 triêụ đồng) nạo vét 300m kênh mương. Đồng thời vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế, sửa chữa, xây dựng nhà ở, giữ gìn vệ sinh môi trường..., tạo cho bộ mặt của làng ngày càng khởi sắc, làng Bông Phun được UBND Thành phố công nhận là làng văn hoá...

Ông Yaih thôn trưởng tại Làng Chuét Ngol, xã Chư Ă cũng là hộ gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp. Sản xuất của gia đình hiện có gần 5 sào ruộng trồng lúa và rau xanh, 100 trụ tiêu, chăn nuôi tại nhà với đàn bò lai gần 10 con và đàn heo nái 6 con... Nhờ làm ăn hiệu quả, ông đã đầu tư mua sắm nhiều phương tiện phục vụ sản xuất, trong đó có 1 máy cày và 1 xe tuốt lúa, vừa phục vụ sản xuất của gia đình, vừa làm dịch vụ cho bà con trong làng. Hàng năm trừ chi phí, gia đình ông thu nhập trên 300 triệu đồng…Ông còn tích cực giúp bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Hiện nay, dân Làng Chuét Ngol đang sản xuất hiệu quả trên diện tích 14ha lúa nước, với sản lượng thóc đạt 70 tấn/năm, gần 1,5 ha diện tích rau màu các loại, gần 7 ha cà phê, với sản lượng bình quân đạt 12 tấn tươi/ha... Trong Làng có tổng đàn bò gần 130 con, đàn heo gần 280 con, đàn gia cầm hơn 600 con... Đời sống bà con dân làng cơ bản ổn định.

Ông Hmik là Trưởng Ban công tác Mặt trận của làng Nha Prông phường Thắng Lợi đã vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Ông đã cùng cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động bà con chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, hướng dẫn bà con nhân rộng các mô hình cải tiến sản xuất các loại cây trồng vật nuôi chủ lực như cà phê, lúa nước và chăn nuôi bò… Nếu như năm 2016, làng Nha Prông có 3 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo, thì đến nay  trong làng không còn hộ nghèo, trên 50% gia đình có nhà xây ổn định...

Hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhiều vị già làng và NCUT đã gương mẫu trong việc thực hiện và tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn các các thế lực thù địch, không tin, không nghe theo lời kẻ xấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở các làng. Điển hình như ông Rơ Châm Ơm - già làng và NCUT tại làng C xã Gào, ông Rơ Lan Típ - già làng Làng Nhao 2 xã Ia Kênh... là những tấm gương tiêu biểu. Các vị cũng thường xuyên gần gũi nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất và tâm tư nguyện vọng của đồng bào, để phản ánh với cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp. Đồng thời, tích cực tham gia vào công tác hòa giải trong làng, cùng chính quyền và MTTQ địa phương vận động bà con thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nuớc, cảnh giác với âm mưu của kẻ xấu, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở buôn làng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Pleiku Dương Thị Thu Phương nhấn mạnh thêm: “Bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, đội ngũ NCUT trong đồng bào DTTS đã giúp cho cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể tại địa phương đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc vào cuộc sống”.

Bài và ảnh: THANH NHẬT
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai