You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND các cấp

Ngày đăng bài: 06/03/2018
Trong những năm qua, hoạt động giám sát của HĐND thành phố Pleiku đã có nhiều chuyển biến tích cực, đưa lại nhiều kết quả khả quan, bước đầu đã khắc phục tính hình thức trong hoạt động giám sát của HĐND nói chung và hoạt động giám sát chuyên đề nói riêng. Trong thời gian gian qua, HĐND thành phố đã tổ chức các đợt giám sát chuyên đề trên nhiều lĩnh vực như: Việc thực hiện các chương trình dự án khuyến nông, khuyến lâm từ năm 2014 - 2016; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất; công tác thu – chi ngân sách, nợ đọng thuế…Qua giám sát, Thường trực HĐND thành phố, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND thành phố đã tổng hợp các kiến nghị gửi đến UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố để thực hiện, khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.... Tuy nhiên, hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND thành phố vẫn còn một số hạn chế như: Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát còn thiếu tính kiên quyết; hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND là một nội dung mới được quy định của Luật nên còn lúng túng, chưa chủ động ...


Để hoạt động giám sát chuyên được nâng cao hơn nữa về chất lượng và hiệu quả hoạt động, để HĐND thành phố thực sự là cơ quan đại điện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân trên địa bàn thành phố. Căn cứ vào quy định của pháp luật và kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện công tác giám sát, cần quan tâm thực hiện một số nội dung cụ thể như:

Hàng năm căn cứ vào các văn bản pháp luật, Thường trực HĐND thành phố yêu cầu các Ban HĐND, đại biểu HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cùng cấp và kiến nghị của cử tri ở địa phương gửi các nội dung đề nghị giám sát chuyên đề để Thường trực HĐND thành phố dự kiến chương trình, trình kỳ họp giữa năm của HĐND thành phố quyết định chương trình giám sát cho năm sau. Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND thành phố, Thường trực HĐND trách nhiệm chỉ đạo, phân công, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát; Thường trực HĐND, hai Ban HĐND thành phố xây dựng kế hoạch nội dung, thời gian tiến hành, xác định cơ quan đơn vị chịu sự giám sát và quyết định thành lập đoàn giám sát.

Trước khi tiến hành giám sát tổ chức họp Đoàn để nắm tình hình chuẩn bị và các điều kiện phục vụ cho đợt giám sát; đồng thời phân công nhiệm vụ cho Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và các thành viên; đề nghị thành viên nghiên cứu những văn bản pháp luật liên quan; thu thập thông tin qua các kênh khác nhau và chuẩn bị trước những câu hỏi về vấn đề mình quan tâm; đối chiếu nội dung báo cáo với tài liệu và kết quả hoạt động của cơ quan. Trong quá trình giám sát yêu cầu cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát; giải trình những vấn đề mà Đoàn giám sát quan tâm; xem xét, xác minh thực tế những vấn đề mà Đoàn thấy cần thiết. Sau cuộc giám sát, trên cơ sở các thông tin thu thập được và ý kiến phát biểu của các thành viên trong đoàn, Trưởng đoàn giám sát có kết luận đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những vấn đề khó khăn, bức xúc ở cơ quan, đơn vị.

Kết thúc đợt giám sát, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND xây dựng báo cáo về kết quả giám sát. Nội dung báo cáo kết quả nêu rõ việc chấp hành pháp luật, việc làm được, việc chưa làm được, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, quy trách nhiệm rõ ràng và các kiến nghị đối với cơ quan, đơn vị. Các báo cáo kết quả được kịp thời gửi đến các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và UBND cùng cấp để thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát. Qua theo dõi và đôn đốc cho thấy, hầu hết các kiến nghị cơ bản được các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện, khắc phục những hạn chế. Đồng thời, các báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND phải được trình tại kỳ họp HĐND thành phố để thảo luận. Đối với một số vấn đề lớn, có tính bức xúc, kết thúc phiên thảo luận thì Chủ tịch HĐND đề nghị UBND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu thực hiện các kiến nghị giám sát của HĐND thành phố.

Để đảm bảo hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND có chất lượng, việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát đúng quy định. Trước hết, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc về hoạt động giám sát của HĐND để các cấp, ngành và nhân dân đồng thuận trong tổ chức thực hiện. Công khai kết quả giám sát để cử tri và nhân dân phối hợp giám sát với HĐND, tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội về hoạt động giám sát của HĐND. Nội dung kiến nghị giám sát phải chính xác, cụ thể, đúng pháp luật, phù hợp với thực tế, có tính khả thi, có sức thuyết phục cao, đúng phạm vi trách nhiệm, làm cho đơn vị chịu sự giám sát phải tâm phục khẩu phục, tránh kiến nghị chung chung; bên cạnh đó, cần quy định thời gian cụ thể yêu cầu cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát thực hiện; đồng thời, tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Các kiến nghị sau giám sát của HĐND chậm được giải quyết, cần thiết phải đưa thành nội dung yêu cầu giải trình, chất vấn tại các kỳ họp HĐND.

Bên cạnh đó, tăng cường vai trò của Thường trực HĐND trong chỉ đạo, phân công, điều hòa phối hợp hoạt động giám sát với các Ban HĐND thành phố, đảm bảo thống nhất, tránh chồng chéo về nội dung, trùng lặp về thời gian. Thường trực HĐND cần chú trọng đổi mới như: Kết hợp giám sát qua báo cáo, tham khảo kết quả kiểm tra, giám sát của các cơ quan, đơn vị khác để phối hợp lồng ghép và khảo sát, giám sát thực tế tại các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. Đồng thời, báo cáo kết quả giám sát với Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và kịp thời trao đổi với UBND cùng cấp về những tồn tại, hạn chế phát hiện qua quá trình giám sát để kịp thời khắc phục. Tăng cường tuyên truyền kết quả giám sát trên các phương tiện thông tin đại chúng để đại biểu HĐND, cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cùng cấp để bảo đảm thực hiện tốt hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban HĐND. Tiếp tục nâng cao năng lực kỹ năng hoạt động cho các đại biểu, nhất là các đại biểu chuyên trách và đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng HĐND – UBND tham mưu, giúp việc Thường trực HĐND để tổ chức thực hiện hoạt động giám sát chuyên đề đúng luật, phù hợp với thực tiễn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát chuyên đề.
 
                                                                                      Vân Nhi
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai