You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trong việc thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng tại địa phương

Ngày đăng bài: 05/05/2018
HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. HĐND có 2 chức năng quan trọng đó là quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật tại địa phương. Với chức năng quyết định những vấn đề quan trọng tại địa phương, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, HĐND thành phố đã tổ chức 5 kỳ họp, ban hành 29 Nghị quyết để kiện toàn tổ chức, bộ máy của HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 và quyết định các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố.


Để có cơ sở quyết định những nội dung trên, trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đã chủ động phối hợp với UBND, UBMTTQVN, các ban HĐND thành phố thống nhất dự kiến nội dung, thời gian, chương trình của kỳ họp và báo cáo xin chủ trương của Ban thường vụ Thành ủy để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi hoạt động của HĐND. Các báo cáo, đề án, tờ trình trình tại kỳ họp được phân công các cơ quan, đơn vị chuẩn bị và các Ban HĐND thành phố thẩm tra trước khi trình kỳ họp HDNĐ thành phố thảo luận và quyết định. Các tài liệu gửi cho đại biểu tại kỳ họp được chuẩn bị đầy đủ và gửi đến các đại biểu đảm bảo quy định. Công tác tổ chức, điều hành kỳ họp được quan tâm, có nhiều đổi mới, tăng thời gian thảo luận, chất vấn, nâng cao chất lượng các câu hỏi chất vấn. Do đó, các nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp HĐND đảm bảo chất lượng, có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, nhân dân, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Tuy nhiên, việc thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng tại địa phương của HĐND thành phố vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015…

Qua thực tiễn hoạt động trong thời gian qua và để tiếp tục thực hiện tốt chức năng quyết định của HĐND theo quy định, đáp  ứng sự kỳ vọng của cử tri, cần thực hiện những nội dung như:

Một là, việc thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương tại kỳ họp HĐND:

Để việc thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương tại kỳ họp HĐND có hiệu lực, hiệu quả, trước tiên, HĐND, Thường trực HĐND cần bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của tỉnh, thành phố để các định nội dung trình tại kỳ họp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và các vấn đề mà nhân dân quan tâm. Trong phân công và đôn đốc chuẩn bị nội dung kỳ họp, Thường trực HĐND cần phối hợp với UBND trong việc đôn đốc các cơ quan được phân công soạn thảo các tài liệu đảm bảo yêu cầu thời gian, đồng thời chú ý nâng cao chất lượng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo sát thực tiễn, khả thi, thông tin cụ thể, rõ ràng, tập trung vào những vấn đề cần được HĐND thành phố thảo luận, xem xét, cân nhắc trước khi quyết định. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND, bởi thẩm tra là một khâu đặc biệt quan trọng, là một kênh cung cấp cho đại biểu sự nhìn nhận đầy đủ hơn, khách  quan hơn để thảo luận lựa chọn phương án tốt nhất trước khi quyết nghị, nhất là các cơ chế, chính sách cụ thể tác động đến người dân. Muốn làm được điều này, các Ban HĐND cần chủ động nghiên cứu, tiếp cận, tham gia đóng góp ý kiến ngay từ khi cơ quan soạn thảo xây dựng dự thảo nghị quyết, đề án. Đồng thời, phân công rõ trách nhiệm đối với thành viên của Ban trong việc nghiên cứu sâu nội dung liên quan đến từng lĩnh vực cụ thể trước khi tổ chức hội nghị thẩm tra. Cùng với đó, cần chú trọng công tác thu thập thông tin, khảo sát, giám sát thực tế tại các địa phương, đơn vị để nắm tình hình thực tiễn; mở rộng thành phần họp thẩm tra, trong đó có sự tham gia của các cơ quan soạn thảo dự thảo nghị quyết, đề án, các cơ quan, các chuyên gia có kinh nghiệm chuyên sâu…Mặt khác, cần phải cải tiến nội dung chương trình, cách thức tổ chức, điều hành kỳ họp. Cụ thể, xây dựng chương trình điều hành đảm bảo khoa học, phát huy vai trò của Thường trực HĐND trong điều hành thảo luận báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết. Đặc biệt, trong các phiên thảo luận, chất vấn, cần bố trí thời gian hợp lý, có sự định hướng rõ ràng, gợi ý nội dung thảo luận tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, các cơ chế, chính sách và những vấn đề cử tri quan tâm, các giải pháp, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, chủ tọa tổng kết lại vấn đề và đưa ra chính kiến dựa trên những dữ liệu chất vấn và trả lời chất vấn và ban hành nghị quyết của HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn làm cơ sở quan trọng để Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện lời hứa của người đứng đầu các cơ quan chức năng.

Hai là, về việc thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn tại phiên họp của Thường trực HĐND:

Theo quy định, Thường trực HĐND họp thường kỳ mỗi tháng 1 lần để thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Thường trực HĐND cần lựa chọn những nội dung có tính thời sự để thảo luận tại các phiên họp; quan tâm đến công tác thông tin, tuyên truyền, cách thức điều hành phiên họp để đạt đến kết quả cuối cùng là các kết luận, quyết định của Thường trực HĐND được ban hành và thực hiện nghiêm túc.

Ba là, phối hợp giữa Thường trực HĐND thành phố với UBND thành phố trong triển khai thực hiện Nghị quyết:

Để các nghị quyết của HĐND sớm đi vào cuộc sống, giải quyết được các vấn đề quan trọng, bức thiết ở địa phương cần có sự vào cuộc, triển khai thực hiện quyết liệt của UBND, các ngành, cá cấp từ thành phố đến xã phường. Do đó, sau khi nghị quyết được ban hành, Thường trực HĐND và các Ban HĐND cần tổ chức giám sát, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nghị quyết để kiểm chứng về tính phù hợp thực tiễn, tính khả thi của các nghị quyết. Những vấn đề chưa phù hợp trong nghị quyết cần được Thường trực HĐND trao đổi với UBND và trình HĐND xem xét, điều chỉnh, đưa ra hướng giải quyết cho phù hợp.
                                                                                                   
Vân Nhi
 
 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai