You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

Lãnh đạo hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 16/08/2018
Trong giai đoạn 2011-2017, Thành phố Pleiku đã tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xoay quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Trần Xuân Quang – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố.

Phóng viên (PV):  Trước hết, ông có thể điểm lại thành quả trong tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Thành phố?

DSCN9603-(Copy).jpg
Ông Trần Xuân Quang- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP (Ảnh: Thanh Nhật).

Ông Trần Xuân Quang: Trong công tác lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku (khóa X) đã ban hành Chương trình hành động thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 03/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV), huy động quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng các mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn trong thực hiện.

Việc thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, ban quản lý xã được triển khai sớm, đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương, có sự tham gia của các tổ chức đoàn thể nên đã tạo được sức mạnh tổng hợp cho việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia XDNTM. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư cho khu vực nông thôn tăng theo hàng năm, đến nay tổng nguồn vốn đã đầu tư cho các xã hơn 767,5 tỷ đồng (vốn ngân sách, vốn lồng nghép từ các chương trình khác, vốn doanh nghiệp đầu tư, vốn tín dụng, vốn nhân dân đóng góp và vốn từ nguồn khác). Nhờ đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã làm cho diện mạo khu vực nông thôn thêm khởi sắc. Tỷ lệ đường trục xã, liên xã được bê tông hoá và nhựa hóa đạt 100%; đường trục thôn, làng được bê tông đạt 89,6%; tỷ lệ đường ngõ xóm cứng hóa đạt 70,5%, tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận lợi đạt 76,9%. Thành phố hiện còn 588 hộ nghèo, chiếm 1,12% tổng dân số. Người dân đã tích cực thực hiện nếp sống văn minh, chống tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh nông thôn, an ninh trật tự. Tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố văn hóa năm 2017 là 86,3%. Cuối năm 2017 có 9/9 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (An Phú, Diên Phú và Biển Hồ, Trà Đa, Chư Hdrông, Tân Sơn, Chư Ă, Ia Kênh và xã Gào). Thành phố đã lập hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền công nhận hoàn thành nhiệm vụ XDNTM.

DSCN6868-1-(Copy)-(1).jpg
Thành phố Pleiku tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (Ảnh: Thanh Nhật).

PV: Ông có thể chia sẻ thêm một số kinh nghiệm XDNTM của Thành phố?

Ông Trần Xuân Quang: Để hoàn thành XDNTM sớm hơn 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, cũng là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh về đích XDNTM, Thành phố thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa, nhiệm vụ của Chương trình Mục tiêu Quốc gia XDNTM. Kế hoạch triển khai XDNTM phải cụ thể, chi tiết, xác định rõ nguồn lực, đảm bảo tính khả thi; phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân nhất là người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, vai trò của bí thư, trưởng thôn, tinh thần gương mẫu của gia đình cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp Đảng ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai thực hiện.

Cùng với đó là sự đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để XDNTM. Nguồn lực sử dụng vào các công trình công cộng phải được người dân bàn bạc dân chủ và thống nhất, có giám sát cộng đồng đảm bảo công khai, minh bạch. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ, được thực hiện một cách thiết thực và hiệu quả. Chú trọng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong XDNTM... Đồng thời, ban chỉ đạo XDNTM thành phố tăng cường kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện của các xã. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện và kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Động viên, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện...

DSCN1082-(Copy).jpg
Xây dựng nông thôn mới gắn với đời sống văn hoá khu dân cư tại xã An Phú (Ảnh: Thanh Nhật).

PV: Thời gian tới, Thành phố Pleiku sẽ tập trung những nhiệm vụ và giải pháp gì để nâng cao chất lượng xã nông thôn mới, gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số?

Ông Trần Xuân Quang: Thành phố tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí đã đạt được. Từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Phát triển nông thôn theo quy hoạch gắn nông nghiệp với phát triển dịch vụ, thương mại… Triển khai thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU của Thành ủy Pleiku về thực hiện xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Giai đoạn 2018-2020 phấn đấu có ít nhất 1 đến 2 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng thành công 1 đến 2 khu dân cư kiểu mẫu, mỗi năm xây dựng thành công ít nhất 1 làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm 2018, chọn xây dựng làng Wâu xã Chư Ă và làng Brel xã Biển Hồ.

Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành, giúp việc thực hiện từ thành phố đến cấp xã. Các thành viên ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, hướng dẫn kịp thời các xã triển khai thực hiện các tiêu chí do ngành phụ trách quản lý, có biện pháp chỉ đạo và giúp các xã khắc phục những khó khăn, vướng mắc. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền  phù hợp với từng đối tượng, để người dân hiểu và tham gia thực hiện với vai trò là chủ thể. Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, phố biến kiến thức về XDNTM cho đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư xây dựng các mô hình phát triển sản xuất trong nông lâm thủy sản; tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Phát triển kinh tế tập thể gắn với tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trong lĩnh vực nông nghiệp, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của Thành phố. Triển khai hiệu quả các dự án, mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, gắn với hình thành và phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới.

Mặt khác, tiếp tục kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở. Quy hoạch, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ xã, ưu tiên bố trí cán bộ trẻ đã qua đào tạo về công tác tại xã có tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số cao. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đạt chuẩn hàng năm và luân phiên đào tạo cán bộ chuyên trách, công chức chuyên môn cấp xã đạt chuẩn theo quy định…

PV: Xin cảm ơn ông.  
 
Thanh Nhật (thực hiện)

 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai