You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6- 1925 -2018): Báo chí góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước

Ngày đăng bài: 21/06/2018
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra Báo THANH NIÊN vào ngày 21-6-1925,  là tờ báo đầu tiên khai sinh ra nền báo chí cách mạng (BCCM) Việt Nam, nhằm truyền bá Chủ nghĩa Mác Lê Nin và con đường cách mạng Vô sản cho đất nước ta. Qua 93 năm trưởng thành và phát triển, báo chí cách mạng (BCCM) Việt Nam luôn xứng đáng với vai trò là “Người tuyên truyền, cổ động và tổ chức tập thể” trong mọi thời kỳ lịch sử đất nước.


Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ, những nhà báo CM đã sát cánh cùng với quân dân cả nước trên mọi chiến trường đánh giặc, phóng viên từ miền Bắc đã vượt Trường Sơn vào Nam theo các mũi tiến quân thần tốc, trong đó hơn 400 nhà báo đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ, góp phần khẳng định bề dày truyền thống BCCM trong lịch sử hào hùng của dân tộc.

BCCM đã tuyên truyền đường lối của Đảng, phân tích tình hình và nhiệm vụ CM, giúp cán bộ và nhân dân hiểu và hành động đúng với chủ trương của Đảng, động viên toàn quân và dân ta quyết tâm kháng chiến thắng lợi, phổ biến những kinh nghiệm hay trong sản xuất và chiến đấu, phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới điển hình. Hàng trăm bài chính luận sâu sắc đã phân tích những cục diện trên chiến trường miền Nam, nêu bật những chiến thắng của quân và dân ta, những thất bại thảm hại về chiến lược- chiến thuật của Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược, góp phần đưa cách mạng vượt qua thử thách để giành thắng lợi vẻ vang.

DSCN2113-(Copy).jpg
Người dân tìm hiểu thông tin trên Báo.

Qua 43 năm giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước, nhất là hơn 30 năm  đổi mới, hệ thống báo chí cả nước nói chung, BC tỉnh Gia Lai nói riêng đã đi tiên phong tuyên truyền bảo vệ đường lối đổi mới của Đảng trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước định hướng XHCN. BC ngày càng bám sát thực tiễn đời sống xã hội, kịp thời phát hiện và phản ánh trung thực những điển hình tiên tiến, ủng hộ nhân rộng những nhân tố mới, đi tiên phong đấu tranh có trọng tâm trọng điểm nhằm đẩy lùi cái xấu, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực..., góp phần hình thành dư luận xã hội lành mạnh trong tiến trình đổi mới của đất nước. BC đã tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước,  cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến và gương người tốt việc tốt, phổ biến những kinh nghiệm hay trong lao động sản xuất và các lĩnh vực công tác,  phản ánh những cơ sở năng động và cách làm ăn mới, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh có hiệu quả…

Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho hoạt động báo chí của tỉnh tiếp tục được đầu tư, bổ sung theo hướng hiện đại hoá. Đội ngũ những người làm báo chuyên nghiệp cũng đã không ngừng phấn đấu rèn luyện về phẩm chất, chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên gắn bó với cơ sở để xây dựng những sản phẩm BC có chất lượng phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền.  Trong sự phát triển chung của cả nước, báo chí Gia Lai đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Những năm gần đây, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã có bước phát triển đột phá, phát sóng trực tiếp kênh chương trình truyền hình địa phương lên vệ tinh Vinasat 1 từ tháng 9-2011, đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin cho mọi tầng lớp nhân dân, trên mọi địa bàn trong và ngoài tỉnh. Báo Gia Lai tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc. Từ ngày 1-1-2017 báo in đã tăng từ 8 trang lên 12 trang. Hình thức tờ báo từng bước được cải tiến. Báo Gia Lai hàng ngày phát hành từ thứ 2 đến thứ 6, nội dung tin bài ngày càng phong phú và gần gũi bạn đọc.  Báo ảnh Gia Lai (3 ngữ phổ thông, bahnar và jrai) phát hành 4 kỳ/tháng. Riêng Báo Gia Lai điện tử từ ngày 19-5-2017 đã thay đổi giao diện mới hiện đại và phong phú hơn, bình quân khoảng 12 đến 15 nghìn lượt tuy cập/ngày, phản ánh thông tin kịp thời đáp ứng nhu cầu bạn đọc.

DSCN8559-(Copy)-(1).jpg
Phóng viên báo chí tác nghiệp.

Các cơ quan BC của tỉnh luôn bám sát định hướng và tôn chỉ mục đích quy định, bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước và tỉnh nhà, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt và điển hình tiên tiến, tích cực đấu tranh đẩy lùi những mặt tiêu cực... Đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tái cơ cấu nền kinh tế. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền chủ trương và Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền về xây dựng hệ thống chính trị, công tác xây dựng chính đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng cũng là nơi các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo, dân chủ và nhân quyền để chống phá cách mạng. Các cơ quan BC tại địa phương đã có hàng loạt tác phẩm phân tích tình hình và nhiệm vụ chính trị của địa phương, giúp nhân dân hiểu và hành động đúng với chủ trương của Đảng, giúp nhân dân nhận thức và cảnh giác đấu tranh phòng chống âm mưu phá hoại của địch, đẩy mạnh thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào xây dựng đời sống văn hoá và các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền biểu dương những điển hình sống “Tốt đời - Đẹp đạo” trong đồng  bào các tôn giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Để xứng đáng với truyền thống 93 năm xây dựng và trưởng thành của  BCCM, các thế hệ làm báo hôm nay sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hoá, không ngừng học tập rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và nghĩa vụ công dân của người làm báo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  
 
 Bài và ảnh: THANH NHẬT
 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai