You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

Kỳ họp thứ Tư HĐND thành phố Pleiku khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 26/07/2017
Từ ngày 18 đến ngày 19/7/2017. HĐND thành phố khóa XI đã tổ chức Kỳ họp thứ Tư. Tham dự Kỳ họp có 39/40 đại biểu HĐND thành phố và hơn 65 đại biểu khách mời. Đồng chí Trịnh Duy Thuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và 02 đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Kỳ họp.


Tại Kỳ họp, HĐND thành phố đã tập trung xem xét một số nội dung về báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND thành phố 06 tháng đầu năm 2017, chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2017; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND thành phố 06 thang đầu năm 2017; báo cáo tình hình hoạt động của hai Ban HĐND thành phố. Báo cáo về tình hình thực hiện công tác của UBND thành phố 06 tháng đầu năm 2017 và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2017; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2017; báo cáo tình hình tiếp công dân, thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu 06 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ công tác thanh tra 06 tháng cuối năm 2017; báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thông báo của Ủy ban MTTQVN thành phố về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND. Xem xét các báo cáo của Toà án nhân dân thành, Viện kiểm sát nhân dân thành phố và Chi cục thi hành án dân sự thành phố về tình hình hoạt động của ngành 06 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017 và xem xét các nội dung do UBND thành phố trình…Theo đó, HĐND thành phố đã đánh giá:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, sự giám sát của HĐND thành phố, sự phối hợp của UBMTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận, sự nỗ lực phấn đấu của các phòng, ban từ thành phố đến các xã, phường và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố, tình hình  kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ thực hiện 14.675,7 tỷ đồng, đạt 50,61% so với kế hoạch (tăng 16,48% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 3.267,7 tỷ đồng, đạt 49,51% so với kế hoạch (tăng 8,04% so cùng kỳ); kim ngạch xuất khẩu thực hiện 298,4 triệu USD, đạt 71,05% so với kế hoạch (tăng 59,48% so với cùng kỳ), kim ngạch nhập khẩu thực hiện 73,3 triệu USD, đạt 56,41% so với kế hoạch (tăng 25,42% so với cùng kỳ); thu ngân sách nhà nước theo phân cấp ước đạt 448,6 tỷ đồng, đạt 58,5% kế hoạch tỉnh giao và 50,2% kế hoạch thành phố (tăng 22% so với cùng kỳ), chi ngân sách thành phố ước thực hiện 381 tỷ đồng, bằng 49 % kế hoạch tỉnh giao, bằng 41% kế hoạch thành phố (giảm 7,9% so với cùng kỳ). Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được chỉ đạo quyết liệt, hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng được triển khai ngay từ đầu năm. Sản xuất vụ Đông Xuân năm 2016 - 2027 tương đối thuận lợi.

 
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục có bước phát triển. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên; công tác quốc phòng quân sự địa phương được triển khai đồng bộ, hiệu quả; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định; công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ và xây dựng chính quyền thực hiện kịp thời, đúng quy định; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội đã được triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Thường trực HĐND thành phố đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình theo Luật định, đã có những đổi mới về phương thức hoạt động. Chất lượng tổ chức các kỳ họp đã được nâng lên, nhiều hoạt động của Thường trực HĐND được đổi mới về hình thức cũng như nội dung. Hoạt động giám sát của HĐND có những chuyển biến tích cực, giám sát trọng tâm, trọng điểm, đã kịp thời phát hiện các thiếu sót, bất cập, vướng mắc và đưa ra được những kiến nghị phù hợp, sát với tình hình thực tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: Việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố tiến độ chưa đảm bảo như kế hoạch đã đề ra. Việc phân khai kế hoạch vốn khuyến nông và vốn cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các xã còn chậm so với yêu cầu; kế hoạch tái canh cà phê năm 2017 chưa đảm bảo tiến độ. Công tác kêu gọi, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp chưa đạt so với Nghị quyết HĐND đề ra;  tình trạng nợ thuế còn ở mức cao. Công tác quản lý, xử lý các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng hiệu quả chưa cao; số vụ phạm pháp hình sự tăng, tại nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí, phạm pháp ma túy còn diễn biến phức tạp; tội phạm cướp giật, trộm cắp còn xảy ra nhiều, tỉ lệ điều tra phá án đạt thấp (65,5%). Việc giải quyết hồ sơ ở bộ phận một cửa hiện đại của thành phố vẫn còn hồ sơ còn trễ hẹn, tinh thần, thái độ phục vụ của một số cán bộ chưa tốt.

HĐND thành phố đã đề ra những giải pháp trọng tâm, cụ thể trên các lĩnh vực để quyết tâm thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2017. Theo đó:

Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch xây dựng cơ bản và thu chi ngân sách năm 2018; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác thu ngân sách, tăng cường thu nợ đọng thuế, thực hiện tốt kế hoạch thu ngân sách năm 2017. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản năm 2017; xử lý nghiêm việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, phường hướng dẫn nông dân sản xuất vụ mùa 2017 và chuẩn bị các điều kiện cho vụ sản xuất Đông 2017; thực hiện kế hoạch khuyến nông, tái canh cây cà phê, các dự án áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi, nhất là phòng chống dịch cúm gia cầm. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các vụ lấn chiếm đất rừng, phá rừng; chỉ đạo phòng chống lụt bão trong mùa mưa. Tập trung kiểm tra, chỉ đạo 03 xã xây dựng nông thôn mới đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong năm 2017.

Tiếp  tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền đến hầu khắp các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố về các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các ngày lễ lớn của dân tộc; tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao, chỉ đạo tổ chức Đại hội thể dục thể thao 02 cấp thành phố năm 2017. Đẩy mạnh kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, quảng cáo, rao vặt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2017-2018. Chỉ đạo các địa phương quản lý, tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho học sinh. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Chú trọng phòng chống dịch sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika gây ra, ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu… Thực hiện kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công và chính sách, chế độ đối với các đối tượng trợ cấp xã hội; công tác lao động, việc làm, dạy nghề. Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017); tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm Pháp lệnh ưu đãi người có công.

Chủ động nắm chắc tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn, duy trì chế độ trực SSCĐ. Kiện toàn đội ngũ cán bộ Ban CHQS xã, phường; nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, huấn luyện tại chức cho cán bộ; triển khai tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; rà soát, sắp xếp, biên chế quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 100%, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt trên 75%. Chỉ đạo tổ chức diễn tập đấu phòng thủ tại 05 đơn vị xã, phường theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh trấn áp các đối tượng trộm cắp, cướp giật, ma túy…; phòng, chống các đối tượng trốn ra nước ngoài; ngăn chặn không để FULRO, “Tin lành Đegar” tái phục. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự giao thông, tăng cường quản lý cư trú. Duy trì công tác tiếp dân thường xuyên và định kỳ tại thành phố. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết các đơn thư tồn đọng; thực hiện tốt kế hoạch thanh tra hành chính năm 2017.

 
Trên cơ sở các Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố và UBND thành phố, Kỳ họp đã thống nhất thông qua 07 Nghị quyết bao gồm: Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2018; Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố; Nghị quyết về việc thông qua chủ trương bố trí ngân sách hàng năm để hỗ trợ thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, làm đường hẻm và đường giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố đối với Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố và Trưởng phòng Tư pháp thành phố; Nghị quyết về triển khai kế hoạch 06 tháng đầu năm và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2017 của HĐND thành phố.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 06 tháng đầu năm, HĐND thành phố giao cho UBND thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của Kỳ họp và giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, đồng thời  kêu gọi toàn thể nhân dân thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 06 tháng cuối năm 2017.
 
Tin, ảnh: Nhật Minh
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai