You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác

 

Kết quả công tác của Thường trực HĐND thành phố năm 2017

Ngày đăng bài: 11/12/2017

Trong năm 2017, được sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, sự hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND thành phố đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình theo Luật định, đã có những đổi mới về phương thức hoạt động. Đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ Ba, thứ Tư theo đúng Luật định; chất lượng tổ chức kỳ họp đã được nâng lên, nhiều hoạt động của HĐND được đổi mới về hình thức cũng như nội dung. Quá trình tổ chức kỳ họp đã được đổi mới cả về nội dung và hình thức.Tại Kỳ họp thứ Tư, Thường trực HĐND thành phố đã tập trung dành nhiều thời gian để đại biểu nghiên cứu tài liệu, thảo luận tổ, thảo luận chung tại Hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn… (chỉ bố trí 01 buổi để trình bày các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp) từ đó chất lượng kỳ họp ngày càng được nâng lên. Công tác phục vụ cho kỳ họp được đổi mới, chu đáo từ khâu hậu cần đến địa điểm tổ chức. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đã thường xuyên đôn đốc, giám sát UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện và triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, đến nay các Nghị quyết của HĐND thành phố đã cơ bản được triển khai thực hiện. Thực hiện thẩm quyền của Thường trực HĐND thành phố theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 07 phiên họp thường kỳ hàng tháng và tổ chức giao ban hàng tuần giữa Thường trực HĐND thành phố với Lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội, Lãnh đạo Văn phòng HĐND&HĐND thành phố. Tại các phiên họp định kỳ hàng tháng, Thường trực HĐND thành phố đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội thành phố tháng trước, bàn phương hướng, kế hoạch hoạt động tháng sau; đồng thời, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND thành phố có những chuyển biến tích cực, giám sát trọng tâm, trọng điểm, đã kịp thời phát hiện các thiếu sót, bất cập, vướng mắc và đưa ra được những kiến nghị phù hợp, sát với tình hình thực tế. Chuẩn bị Kỳ họp thứ Ba, thứ Tư, Thường trực HĐND thành phố đã giao cho Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố thẩm tra các báo cáo công tác của UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự. Trong kỳ họp, đại biểu HĐND thành phố đã nhiều ý kiến tham gia thảo luận tại Tổ và thảo luận chung tại Hội trường, nhiều ý kiến tham gia góp ý thẳng thắn, tập trung vào các vấn đề cần được giải trình, làm rõ. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp của HĐND thành phố có chuyển biến tích cực, có nhiều ý kiến tham gia chất vấn đối với những vấn đề bức xúc trong đời sống Nhân dân, trong quản lý điều hành của các cơ quan, cá nhân liên quan như: Công tác thu nợ đọng thuế, vấn đề quản lý đất đai; công tác quản lý trật tự đô thị, việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông… Các chất vấn đã được Lãnh đạo UBND thành phố và các cơ quan có liên quan trả lời có trọng tâm, đúng với nội dung chất vấn, nhờ vậy HĐND thành phố bàn và thông qua Nghị quyết các kỳ họp sát đúng, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Sau các đợt giám sát, đã có những kiến nghị đối với các đơn vị chịu sự giám sát về những tồn tại, hạn chế để các đơn vị khắc phục và hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn. Hoạt động thẩm tra được thực hiện nghiêm túc, quy trình tổ chức thẩm tra được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của pháp Luật. Trong quá trình thẩm tra các Ban cũng đã có những kiến nghị đối với các cơ quan, đơn vị dự thảo báo cáo, nghị quyết, tờ trình. Các kiến nghị này đều được các cơ quan, đơn vị dự thảo chấp nhận. Chất lượng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND ngày càng được nâng cao.

Các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân đã góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri với đại biểu HĐND, phản ánh được nhiều tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri với HĐND và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Trong năm 2017, Thường trực HĐND đã giữ mối quan hệ thường xuyên với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND-UBND-Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố. Duy trì thường xuyên mối quan hệ chặt chẽ với Thường trực HĐND xã, phường để nắm bắt kịp thời những khó khăn ở cơ sở, góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của HĐND xã, phường thuộc thành phố.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2018 đã đề ra chương trình công tác cụ thể như: Phối hợp cùng UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công các Kỳ họp của HĐND thành phố trong năm 2018 theo Luật định, đảm bảo chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Phân công và đôn đốc Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND tích cực tham gia quá trình chuẩn bị nội dung Kỳ họp, chủ động thực hiện đúng quy trình và nâng cao hơn nữa chất lượng của hoạt động thẩm tra, cung cấp cho đại biểu thông tin để giúp các đại biểu HĐND thành phố thực hiện chức năng quyết định.

          Xem xét các báo cáo, nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình bày tại các Kỳ họp. Phát huy vai trò của đại biểu HĐND trong việc tham gia thảo luận, chất vấn tại các Kỳ họp về những vấn đề bức xúc trong đời sống nhân dân, trong quản lý điều hành của các cơ quan, cá nhân liên quan. HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, các Tổ đại biểu HĐND thành phố thực hiện nhiệm vụ giám sát, khảo sát theo đúng Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 ban hành. Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết theo Luật định.

Phối hợp tốt với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri cho đại biểu Quốc hội, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Pleiku và đại biểu HĐND thành phố. Đôn đốc UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm các vấn đề cử tri quan tâm. Thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo quy định vào ngày 15 hàng tháng. Tiếp nhận đơn kiến nghị, khiếu nại của công dân, kịp thời xem xét, chuyển đơn đến các cơ quan chức năng liên quan và gửi Phiếu báo tin đến công dân để liên hệ biết kết quả./.

                                                                                                        Vân Nhi

 

Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai