You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

Công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 30/06/2019
Là địa bàn trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của tỉnh, Thành phố Pleiku có 23 xã phường, dân số hơn 235.000  khẩu, tỷ lệ dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 12,6% dân số.  Giai đoạn 2014-2019, Đảng bộ Thành phố Pleiku đã lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, theo tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX), cùng các chỉ đạo liên quan.


Ông Trần Đức Thuận - Trưởng Phòng Dân tộc Thành phố Pleiku cho biết: “Những năm qua, Phòng đã tập trung tham mưu cho lãnh đạo Thành phố quan tâm chỉ đạo các ban ngành, xã phường liên quan triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc,  xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và lâu dài...”.

DSCN7529-(1).jpg
Tổ chức vui tết trung thu cho thiếu nhi DTTS.

Tiêu biểu là công tác giảm nghèo đối với đồng bào DTTS được thường xuyên quan tâm. Thành phố Pleiku đã tập trung các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI cũng đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 8-8-2016 về nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. UBND thành phố đã chỉ đạo  triển khai thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn làng đặc biệt khó khăn - tại 7 xã, phường (Ia Kênh, Chư Ă, Biển Hồ, Tân Sơn, Chư HDrông,  Đống Đa, Trà Bá).

Bên cạnh đó,  các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ kết nghĩa với các làng theo Đề án 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy,  tạo điều kiện để các làng tiếp cận với các nguồn thông tin mới về phát triển kinh tế - xã hội. Các ngành đã tập trung hỗ trợ  phát triển sản xuất cho đồng bào DTTS theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; vận động đồng bào DTTS  tham gia các dự án lai cải tạo đàn bò, cải tạo vườn tạp, gà thả vườn, trồng tre lấy măng, lúa lai, xây dựng mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình (trồng rau, nuôi bò và heo nhốt chuồng), tham gia tập huấn về khuyến nông, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, vệ sinh môi trường… Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tặng quà cho các làng  bình quân mỗi năm trị giá hơn 300 triệu đồng, cùng nhiều hàng hóa khác.  

DSCN4155.jpg
Bảo tồn văn hoá truyền thống DTTS.

Riêng MTTQ Việt Nam Thành phố Pleiku, trong giai đoạn 2014-2019 đã triển khai thực hiện  các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,  thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, thiết thực góp phần vào công tác an sinh xã hội…Qua đó,  góp phần ổn định sản xuất và đời sống đồng bào DTTS, nhiều hộ thoát nghèo và ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hộ DTTS làm kinh tế giỏi. Tỷ lệ hộ nghèo người DTTS giảm nhanh, đầu năm 2019 theo tiêu chí đa chiều còn 0,41%.

Nhờ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo khu vực nông thôn nói chung, vùng DTTS nói riêng có nhiều thay đổi - kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phúc lợi xã hội được nâng cấp, từng bước đáp ứng nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào DTTS. Đến nay, 9/9 xã của thành phố đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới - tỷ lệ đường trục xã, liên xã được đường bê tông, nhựa hóa đạt 100%; tỷ lệ đường trục thôn, làng được bê tông đạt 89,6%; đường ngõ xóm cứng hóa là 70,5%; đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận lợi đạt 76,9%. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt hơn 99%, hộ gia đình có nhà đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng tại các xã hơn 86%,  tỷ lệ lao động qua đào tạo của các làng DTTS đạt 37,5%…Đồng thời từ năm 2018, Thành ủy Pleiku đã có Kế hoạch số 76-KH/TU chỉ đạo các xã thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS được duy trì thường xuyên. Cơ sở hạ tầng, thiết bị, nhân lực và ngân sách cho công tác y tế từng bước được tăng cường và hoạt động có hiệu quả. 9/9 xã có trạm y tế hoạt động phục vụ công tác khám, chữa bệnh ban đầu, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của 9 xã đạt hơn 75,2%. UBND thành phố chỉ đạo Phòng Dân tộc phối hợp với cơ quan liên quan lồng ghép tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS, tăng cường  truyền thông vận động đồng bào DTTS thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, không sinh con thứ 3.

Bên cạnh đó, sự nghiệp giáo dục ở vùng đồng bào DTTS tiếp tục được quan tâm đầu tư cả về cơ sở trường, lớp và  đội ngũ giáo viên. Chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học từng bước được nâng cao. 9/9 xã đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ III, phổ cập giáo dục THCS mức độ II… Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao các làng đồng bào DTTS được khơi dậy và phát triển. Hàng năm thành phố tổ chức các cuộc thi cồng chiêng, múa xoan, hát dân ca; tổ chức hội thi văn hóa thể thao các DTTS... Tất cả  9/9 xã được công nhận “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”,  cuối năm 2018 tỷ lệ làng đồng bào DTTS đạt danh hiệu văn hóa gần 91%.

UBND thành phố còn triển khai thực hiện  chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS. Hàng năm, Phòng Dân tộc thành phố đã tổng hợp tham mưu UBND Thành phố đề nghị UBND tỉnh quyết định công nhận danh sách người có uy tín của các làng đồng bào DTTS trên địa bàn, thực hiện các chính sách theo quy định đối với người có uy tín... Mặt khác, các ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể thành phố phối hợp với  tổ chức  phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, thu hút hàng ngàn lượt quần chúng tham gia. Qua đó, giúp đồng bào DTTS đã nhận thức, nâng cao cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của địch,  góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố...

Đặc biệt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên vùng DTTS  được chú trọng. Thành phố đã hoàn thành việc xóa thôn, làng, tổ dân phố trắng đảng viên vào năm 2011.  Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã ban hành Đề án 02-ĐA/TU “về công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ là người DTTS giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020”. Thành ủy và UBND thành phố luôn quan tâm công tác tạo nguồn, đào tạo, quy hoạch, bố trí hợp lý và sử dụng cán bộ, công chức là người DTTS phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay, có hơn 220  người DTTS là cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ thành phố đến xã, phường.

Đề cập về hiệu quả thực hiện công tác dân tộc theo tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Trần Xuân Quang khẳng định: “Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy và chính quyền địa phương, gắn với triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách dân tộc, đã nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS của Thành phố,  góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở vững mạnh. Qua đó, tạo điều kiện để kinh tế - xã hội Thành phố ngày càng phát triển, đặc biệt là củng cố niềm tin của đồng bào DTTS và các tầng lớp nhân dân Thành phố vào sự lãnh đạo của Đảng”.

Bài và ảnh: THANH NHẬT
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai