You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác

 

Theo dõi thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 10/01/2018
Để xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập và hạn chế trong thi hành pháp luật; kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, UBND thành phố Pleiku đã ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố.


Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện các nội dung và hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP  ngày 23/7/2012 của Chính phủ và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp; thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; xác định cụ thể các nội dung công việc, sản phẩm đầu ra, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện thường xuyên toàn diện và có trọng tâm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định, đồng thời đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị khác trong quá trình thực hiện.

Phòng Tư pháp thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi thi hành pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật. Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh. Thu thập thông tin từ hoạt động quản lý hành chính; theo dõi và kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tham mưu UBND thành phố thành lập Đoàn kiểm tra để thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường theo Kế hoạch này.
Lưu Chi
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai