You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác

 

Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 31/08/2017
Xác định rõ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới là yêu cầu cấp bách hiện nay, liên quan trực tiếp đến vai trò lãnh đạo của Đảng, sự ổn định và sự phát triển của thành phố, trong thời gian qua thành phố luôn quan tâm triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.


Nhằm tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới” để nâng cao nhận thức về trách nhiệm của chính quyền các cấp, cán bộ và nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình hiện nay, giữ ổn định chính trị - xã hội; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và từng bước loại bỏ các nhân tố, điều kiện nảy sinh phức tạp về an ninh, trật tự; không để bị động, bất ngờ. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các ban, ngành, địa phương đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự; người đứng đầu các ngành, chính quyền xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ quan, địa phương do mình quản lý.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết các vụ việc phức tạp cần được tiến hành toàn diện, đồng bộ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Tăng cường phối hợp giữa công an, quân đội với các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt. Thành phố đã triển khai thực hiện với những nhiệm vụ trọng tâm như:  Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cho toàn hệ thống chính trị và nhân dân về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cấp, các ngành, đoàn thể với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị phát huy vai trò trách nhiệm của từng người dân trong tham gia đảm bảo an ninh, trật tự. Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên mọi lĩnh vực, không để bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trong mọi tình huống; kiềm chế các loại tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trọng tâm là thực hiện kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 08/3/2016 của UBND thành phố Pleiku về “thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, lâu dài của các cấp, các ngành thành phố. Tập trung giải quyết triệt để, hiệu quả các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự các thế lực thù địch và bọn phản động lợi dụng kích động, chống phá. Khi xảy ra các vụ việc phức tạp phải tập trung xử lý dứt điểm tại chỗ, không để lây lan, kéo dài đồng thời phải gắn với bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo đúng qui định của pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các ngành, các cấp, Mặt trận và các Đoàn thể, sự tham gia của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Đảm bảo an ninh trật tự gắn với  xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an và các lực lượng bán chuyên trách tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở; quan tâm đầu tư vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian tới, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích của của nhân dân trên địa bàn thành phố, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân để phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người công dân trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.
 
                                                                                                                        Vân Nhi
 
        
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai