You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Xây dựng Làng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số

Ngày đăng bài: 06/03/2018
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng nông thôn mới (NTM) trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị nêu rõ: Từ năm 2011, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được triển khai trên địa bàn tỉnh đến nay đạt được kết quả khá toàn diện. Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 49/184 xã đạt chuẩn NTM, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân vùng nông thôn ngày càng được cải thiện và nâng cao... Tuy nhiên bộ mặt nông thôn vùng dân tộc thiểu số vẫn còn  bất cập, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở một số vùng đang gặp nhiều khó khăn. Đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 86% trên tổng số hộ nghèo toàn tỉnh...


Để nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn NTM, nhất là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cùng các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 – 2020 và định hướng đến năm 2025.
ntm-(1).jpg
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường tại làng dân tộc thiểu số.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành xây dựng các mô hình “Làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số” để triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trước mắt tập trung hỗ trợ huyện Phú Thiện hoàn thành việc quy hoạch, bố trí sắp xếp dân cư thôn Plei Pong, xã Chư A Thai để rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Các huyện, thị xã, thành phố - đặc biệt là người đứng đầu xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Rà soát đánh giá đúng thực trạng, có phương án chi tiết xây dựng khu dân cư lồng ghép với chương trình xây dựng NTM và các chương trình dự án khác, khuyến khích xã hội hóa theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phấn đấu trong năm 2018 mỗi địa phương có một điểm hình “Làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số”, cuối năm 2018 sơ kết rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng ở tất cả các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đồng thời từ năm 2018 trở đi, việc xây dựng hình “Làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số” phải ưu tiên gắn với lộ trình xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, hàng năm đánh giá rà soát để điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho phù hợp thực tế địa phương. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để việc xây dựng hình “Làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số” trở thành một phong trào toàn dân.

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện xây dựng hình “Làng NTM  trong đồng bào dân tộc thiểu số”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, xây dựng cảnh quan môi trường và đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt, phải chú trọng phát huy vai trò chủ thể của hộ gia đình trong thực hiện...

Tin, ảnh: THANH NHẬT
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai