You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018

Ngày đăng bài: 25/03/2018
Năm 2018, dự báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, thành phố Pleiku nói riêng có thể tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng các vấn đề “dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo” để chống phá, nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, xây dựng cơ sở ngầm, khôi phục “Tin lành Đê Ga”, tuyên truyền phát triển các tà đạo trên địa bàn. Tình hình tranh chấp, khiếu kiện đất đai, cơi nới cơ sở thờ tự và tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên một số địa bàn có nhiều biến động. Thiên tai, hạn hán, cháy nổ, cháy rừng có thể xảy ra bất thường. Từ đó sẽ tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương (QS-QPĐP) của thành phố.


Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QPĐP năm 2018, UBND thành phố Pleiku đã ban hành chỉ thị yêu cầu các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 03/10/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về “Khu vực phòng thủ” và Nghị định số 02/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ về “sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152”; Nghị định số 32/2009/NĐ-CP ngày 03/4/2009 của Chính phủ về “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm”; Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06/01/2006 về động viên quốc phòng; Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật DQTV năm 2009, Pháp lệnh dự bị động viên và một số văn bản liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thực hiện tốt Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh QP-AN), Hướng dẫn số 90/HD-HĐGDQP-AN ngày 31/5/2016 của Hội đồng GDQP-AN Trung ương về danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN; nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; kết hợp chặt chẽ giáo dục QP-AN với tuyên truyền chính sách dân tộc, tôn giáo và chủ quyền biển đảo; làm chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân toàn thành phố về hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; phòng chống hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kịp thời xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Chủ động thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn, cứu sập, cháy nổ, cháy rừng...

Thường xuyên kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng vũ trang thành phố bảo đảm đủ về số lượng, nâng cao chất lượng. Chỉ đạo, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung theo đúng chương trình. UBND các xã, phường: An Phú, Phù Đổng, Chi Lăng, Đống Đa, Yên Đỗ, Diên Hồng làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tổ chức và tham gia hội thi, hội thao quốc phòng chặt chẽ, đạt kết quả cao.

Chỉ đạo chặt chẽ quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019; rà soát, đăng ký, sắp xếp nguồn dự bị động viên đạt chỉ tiêu trên giao, nâng cao chất lượng chuyên nghiệp quân sự. Quan tâm chăm lo thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức xây dựng, huấn luyện, bảo đảm cho lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2017 - 2020” và Đề án “Bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2016 – 2020, định hướng 2030”. Kiện toàn, quy hoạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Ban CHQS các xã, phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh theo đúng Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Bố trí nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các hạng mục công trình trong quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ.
Quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị kỹ thuật, phòng chống cháy nổ bảo đảm an toàn, giữ nghiêm kỷ luật trong lực lượng vũ trang. Tích cực tăng gia sản xuất, chăn nuôi, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Hậu cần nhân dân địa phương ở các cấp.

Thanh Thanh
 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai