You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Thành phố Pleiku xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày đăng bài: 08/11/2018
Thành phố Pleiku là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Gia Lai, với diện tích tự nhiên khoảng 26.199,3 ha, dân số 233.000 người, có 23 xã, phường với 254 thôn, làng, tổ dân phố; trên địa bàn có 43 làng đồng bào DTTS thuộc 14 xã, phường, có 24 dân tộc sinh sống; dân số có 28.298 người, chiếm tỷ lệ 12,2% so với tổng số dân trên địa bàn, chủ yếu là dân tộc Jrai và Bahnar; bà con các DTTS sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, lao động phổ thông, làm thuê, một số hộ làm nghề truyền thống như: đan lát, dệt thổ cẩm...


Thành phố Pleiku đã tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/3/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020” và Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) về “Đầu tư chỉnh trang xây dựng hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”; đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Đề án 01-ĐA/TU ngày 18/01/2013 về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào DTTS, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố thực lực chính trị cơ sở, giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tại các làng đồng bào DTTS giảm dần qua các năm, tính đến cuối năm 2017, thành phố còn 588 hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 559 hộ, trong đó, số hộ nghèo là đồng bào DTTS còn 329 hộ, chiếm tỷ lệ 55,95%; số hộ cận nghèo 189 hộ, chiếm tỷ lệ 33,81%.

xd-ntm1.jpg
Ký kết nghĩa theo Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 18/01/2013 của BTV Thành ủy Pleiku “Về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số  trên địa bàn thành phố Pleiku”.
 
Sau khi có Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã chỉ đạo cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, nhân dân nội dung của Chỉ thị. Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng Kế hoạch số 76-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Công văn số 1235/UBND-KT ngày 06/7/2018 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giao các phòng, ban chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện 02 mô hình điểm làng nông thôn mới trong năm 2018; đồng thời ban hành Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 về Bộ tiêu chí về làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Pleiku.

Để tổ chức triển khai xây dựng mô hình làng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong năm 2018, thành phố tập trung xây dựng làng Wâu - xã Chư Ă và làng Brel - xã Biển Hồ trở thành làng nông thôn mới kiểu mẫu; đối với các phường, xã còn lại có làng đồng bào DTTS lựa chọn 01 làng để xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu. Từ năm 2019 trở đi, việc xây dựng làng nông thôn mới gắn với lộ trình xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; hằng năm, tổ chức đánh giá, rà soát lại để điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho phù hợp với điều kiện phát triển và điều kiện thực tế của địa phương.

xd-ntm2-(1).jpg
Cải tạo vườn tạp trong đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố Pleiku.

Để triển khai việc thực hiện hỗ trợ xây dựng hai làng nông thôn mới (làng Brel - xã Biển Hồ, làng Wâu - xã Chư Ă) theo Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND thành phố về việc phân bổ kinh phí phát triển văn hóa, du lịch năm 2018 với kinh phí 01 tỷ đồng. Ngày 03/10/2018, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND về việc phân khai chi tiết các nội dung xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS, các nội dung thực hiện như: tại làng Brel - xã Biển Hồ: kinh phí 500 triệu đồng, cụ thể: mua 01 bộ cồng chiêng, kinh phí 50 triệu đồng; sửa chữa nhà rông, kinh phí 70 triệu đồng; làm sân bóng chuyền (sân lưới, trụ cột, ghế trọng tài), kinh phí 70 triệu đồng; làm đường GTNT BTXM làng Brel, kinh phí 310 triệu đồng. Tại làng Wâu - xã Chư Ă: kinh phí 500 triệu đồng, cụ thể: xây cổng, tường rào lưới B40 khu thể thao, kinh phí 306