You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

Tăng cường xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày đăng bài: 17/04/2019
Đó là chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Công văn số 749/UBND-NL về triển khai xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2019.


Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý. Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện tại địa bàn được phân công phụ trách, nguồn kinh phí thực hiện thuộc lĩnh vực của ngành. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Đề án đầu tư nguồn lực phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững cho các thôn làng đặc biệt khó khăn của tỉnh giai đoạn 2019-2025; tổng hợp theo dõi kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS năm 2019 của các sở, ngành và  các huyện, thị xã, thành phố kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

DSCN2651-(1).jpg
Quan tâm đầu tư hỗ trợ nguồn lực phát triển sản xuất cho vùng DTTS.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương huy động sử dụng các nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình dự án để xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS năm 2019... Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương bố trí kinh phí để thực hiện công tác sắp xếp bố trí lại dân cư, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Đề án đầu tư nguồn lực phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững cho các thôn làng đặc biệt khó khăn của tỉnh giai đoạn 2019-2025, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Đề án. Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững tại các thôn, làng đồng bào DTTS... Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác thu gom, xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan môi trường ở các làng DTTS, đặc biệt là các làng đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới hàng năm...

Mặt khác, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của tỉnh phát huy vai trò tuyên truyền, động viên, huy động sức mạnh toàn dân và mọi nguồn lực để chung tay góp sức xây dựng làng nông thôn mới. Triển khai hiệu quả cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Tích cực hướng dẫn giúp đỡ người dân, đồng bào DTTS tiếp cận và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng.

UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là ở các làng DTTS, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.  Có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện và lồng ghép, huy động các nguồn lực để phấn đấu đạt chuẩn các thôn làng đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Tích cực giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất và tiếp cận các nguồn vốn tín dụng. Bố trí kinh phí hỗ trợ và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban liên quan hướng dẫn đôn đốc các xã xây dựng làng nông thôn mới. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã có làng DTTS đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; chỉ đạo các xã có kế hoạch  triển khai  kết nghĩa giữa các xã, thôn người kinh với các xã, làng đồng bào DTTS, giúp nhau phát triển sản xuất nâng cao đời sống, gắn với bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Tin, ảnh:  THANH NHẬT
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai