You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn thành phố

Ngày đăng bài: 29/03/2018
Trong thời gian qua, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn còn tồn tại và có xu hướng gia tăng. Trên địa bàn thành phố tình trạng này diễn biến âm thầm và tập trung ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây hậu quả rất lớn đối với cá nhân gia đình và xã hội. Để tuyên truyền và nâng cao nhận thức đồng thời ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn thành phố, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình tuyên truyền, phổ biến pháp luật hôn nhân và gia đình, tập trung tuyên truyền về tảo hôn nhân cận huyết thống cho các đối tượng gắn với phạm vi quản lý bằng hình thức phù hợp. Kịp thời thông báo UBND xã, phường hành vi vi phạm liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết diễn ra trên địa bàn.


Phòng Tư pháp tập trung xây dựng các phương thức, biện pháp phù hợp để tuyên truyền phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết, những hậu quả pháp lý bất lợi đối với người thực hiện hành vi vi phạm về luật hôn nhân gia đình. Biên soạn các tài liệu tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Hướng dẫn UBND các xã, phường tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hôn nhân gia đình liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường tiếp tục thực hiện Kế hoạch 1343/KH-UBND ngày 29/9/2015 của UBND thành phố về thực hiện Đề án“ Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn thành phố. Phối hợp với phòng Tư pháp trong quá trình triển khai tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết cho người đồng bào dân tộc thiểu số.

Phòng Y tế cung cấp thông tin khoa học về những mặt trái, hệ lụy, hậu quả do tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây ra; phối hợp với phòng Tư pháp xây dựng những tài liệu có nội dung thiết thực, phù hợp với từng đối tượng.

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với phòng Tư pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật hôn nhân gia đình; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, huy động mạng lưới cộng tác viên dân số tại các xã, phường tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết.

Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố xây dựng các chuyên mục, tin bài, các hoạt động thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình, về tảo hôn và hôn nhân cận huyết bằng các hình thức phù hợp, sinh động, tập trung phản ánh những mặt trái trái, hệ lụy, hậu quả do tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây ra.

Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để lựa chọn hình thức tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật hôn nhân gia đình, các quy định của pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống qua mạng lưới thông tin, loa truyền thanh cơ sở, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt văn hoá, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện các quy định về luật hôn nhân gia đình góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đối với các xã, phường có làng đồng bào dân tộc thiểu số cần phát huy vai trò đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật là người địa phương, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào, người dân xoá bỏ hủ tục lạc hậu về hôn nhân và gia đình, nghiêm túc thực hiện chính sách, pháp luật. Phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật hôn nhân gia đình liên quan đến tảo hôn, tổ chức tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Trên cơ sở các thông tin từ nhiều nguồn, thực hiện rà soát, thống kê các trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở địa phương và báo cáo về UBND thành phố.

Tòa án nhân dân thành phố chú trọng đến công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật trong hòa giải, xét xử đối với vụ án hôn nhân gia đình, đồng thời xử lý nghiêm các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình nói chung và tội về tảo hôn nói riêng để tăng cường tính răn đe, giáo dục, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật xảy ra.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết cho hội viên trong tổ chức mình và nhân dân, tăng cường hoạt động giám sát, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này.
Thanh Thanh
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai