You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác

 

TP.Pleiku: Tập trung triển khai thực hiện Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày đăng bài: 07/03/2017
Thực hiện Nghị định 155//2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ  về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku tập trung triển khai với các nội dung cụ thể như sau:


Đẩy mạnh việc quán triệt, phổ biến và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố về nội dung Nghị định số 155/2016/NĐ-CP; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường hàng năm.

Yêu cầu các cấp, ngành tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách cụ thể. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường; khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường.

Các nhiệm vụ và giải pháp

Tổ chức phổ biến và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố về nội dung Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.

Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị định số 155/2016/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường và hiểu được chế tài xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường đến từng doanh nghiệp và mỗi người dân.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức đoàn thể tăng cường phát huy vai trò giám sát, tuyên truyền thực thi Nghị định số 155/2016/NĐ-CP trên địa bàn thành phố.

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành hàng năm xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đảm bảo thống nhất, không chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở.

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.

Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố  kết quả kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố hàng năm.

Phòng Văn hóa thông tin thành phố phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền Nghị định số 155/2016/NĐ-CP tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Tuyên truyền và chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp như Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao, Đài truyền thanh - Truyền hình thành phố và Ban văn hóa thông tin các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các hình thức như: panô, khẩu hiệu và xe loa, xây dựng các tin, bài, phóng sự lên sóng truyền thanh truyền hình của thành phố, xã, phường…

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường tổ chức phổ biến, tập huấn và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn về nội dung Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.

 Thành lập đoàn kiểm tra và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường hàng năm theo quy định; kết luận, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị  xử lý theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, đặc biệt chú trọng các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở sản xuất phát sinh nhiều chất thải.

 Tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Sở Tài nguyên Môi trường tình hình, kết quả kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành hính trong lĩnh vẹc bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố định kỳ theo 6 tháng và hàng năm theo quy định.

Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát thường xuyên, toàn diện việc thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường đối với các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp; xây dựng, cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về bảo vệ môi trường của các cơ sở trong cụm công nghiệp.  Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc chấp hành xử  phạt và thực hiện khắc phục các vi phạm của các chủ đầu tư hạ tầng, các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan có biện pháp giải quyết, khắc phục các sự cố về môi trường trong cụm công nghiệp.

Lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc tự động, liên tục về nước thải, khí thải, có camera theo dõi và yêu cầu các chủ đầu tư thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải khí thải tự động, liên tục khẩn trương đầu tư, lắp đặt các hệ thống, thiết bị quan trắc tự động, liên tục theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP.

Công an thành phố Pleiku chỉ đạo tăng cường hoạt động của lực lượng phòng chống tội phạm về môi  trường đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về môi trường theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.

Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường hàng năm trên địa bàn thành phố theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND các xã, phường tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ đến các tấng lớp nhân dân trong xã, phường trên phương tiện loa truyền thanh của UBND các xã, phường.   Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.
 
                                                                         Hà Linh
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai