You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Phường Phù Đổng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường khóa III nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ngày đăng bài: 29/03/2018
Ngày 23/3/2018, Hội Nông dân phường Phù Đổng đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân phường lần thứ III nhiệm kỳ 2018 – 2023.


Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào Nông dân của phường đã phấn đấu hoàn thành những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2012 – 2017 đề ra, tạo nhiều chuyển biến mới về mọi mặt: công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được chú trọng, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội làm nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đã phát triển 150 hội viên mới, các chi hội được kiện toàn, có 7/17 chi hội trưởng là đảng viên. Hội đã quan tâm đến việc chăm lo đời sống hội viên, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống tăng hộ khá giàu, không có hộ nghèo trong tổ chức Hội. Hội đã nhận ủy thác của Ngân hàng CSXH tỉnh đến cuối năm 2017 đã giải quyết cho 56 hộ vay với số tiền trên 1,8 tỷ đồng phát triển sản xuất kinh doanh, nâng tổng dư nợ do Hội quản lý hiện nay trên 6,75 tỷ đồng. Đặc biệt Hội đã phối hợp quản lý khá tốt nguồn vốn vay, tích cực xử lý nợ quá hạn, đảm bảo trong phạm vi quy định cho phép là 0,56%. Hội đã phối hợp tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phổ biến kiến thức cho cán bộ, hội viên như tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam, Luật Bình đẳng giới, Luật giao thông đường bộ …nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng lao động sản xuất cho cán bộ, hội viên. Đặc biệt, Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm xây dựng người cán bộ hội và hội viên nông dân tiêu biểu xuất sắc. Trong công tác đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị, nhiều gia đình hội viên đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc để Nhà nước đầu tư, thi công các công trình phúc lợi trên địa bàn phường. Hội đã kết hợp với các cơ quan, tổ chức mở nhiều lớp tập huấn, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, học tập nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, đấy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

nong-dan-pd1-(Copy).jpg
Đoàn chủ tich và thư ký đang điều hành Đại hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội chúng ta cũng còn nhiều hạn chế, yếu kém.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Xanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường thay mặt Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ phường biểu dương những kết quả đã đạt được về công tác Hội và phong trào nông dân của phường trong nhiệm kỳ vừa qua và đề nghị cán bộ Hội từ phường đến các chi hội cần nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục một số hạn chế, yếu kém sau đây: Hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động nông dân cũng như nội dung sinh hoạt chưa được đổi mới mạnh mẽ, thiếu sức hấp dẫn, chưa có sức thuyết phục nên chưa thu hút đông đảo hội viên tham gia, các buổi họp dân ở tổ dân phố số lượng hội viên Nông dân tham gia còn ít. Một số ít cán bộ Hội viên chưa thật sự năng động, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội cũng như các hoạt động phong trào nông dân tại địa phương.

nong-dan-pd2-(Copy)-(1).jpg
Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 20818 – 2023 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân phường và Ban Chấp hành các chi hội địa bàn dân cư cần đề ra giải pháp và tổ chức thực hiện để trong nhiệm kỳ đến đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

Trước hết, phải khẳng định và phát huy vai trò tổ chức Hội Nông dân là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị của Đảng, là thành viên của Mặt trận, là cơ sở chính trị của Nhà nước, thì tổ chức Hội và từng cán bộ hội từ phường đến tổ dân phố cần phải phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nổ lực phấn đấu hơn nữa, thực hiện nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả để xứng đáng là người cán bộ Hội. Muốn vậy, tổ chức Hội phải thường xuyên vận động hội viên tích cực Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt quy chế của Hội đề ra.

Hai là, có chương trình kế hoạch thật tốt để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; thường xuyên xây dựng, củng cố và phát triển hội viên đủ mạnh, có sức khỏe, kiến thức, phát huy vai trò của mỗi người, mỗi vị trí công việc phải được tốt, nói đi đôi với làm và công việc phải hiệu quả, làm đến nơi, đến chốn; Mỗi cán bộ hội viên không phải chỉ làm công việc chuyên môn của tổ chức Hội phân công mà còn phải tích cực tham gia sinh hoạt với địa bàn dân cư, thời gian qua việc sinh hoạt, hội họp chúng ta đều có ý kiến cho rằng, số người tham gia sinh hoạt ít, vậy do đâu? Nếu mỗi hội viên, thành viên trong các tổ chức mặt trận, đoàn thể, trong đó có Nông dân đều tích cực tham gia trên các lĩnh vực thì riêng việc sinh hoạt bình quân mỗi tổ dân phố đã có mặt gần 30 người (498/17 tổ). 

nong-dan-pd3-(Copy).jpg
Các đồng chí Ban Chấp hành khóa II nhận quà lưu niệm.

Ba là, tích cực tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Hội, vận động, tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; thực hiện vận động người thân trong gia đình thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: Không để con em vi phạm pháp luật, không để lâm vào tệ nạn ma túy, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Con em trong độ tuổi phải được đến trường học hành đến nơi, đến chốn; thành viên trong gia  đình đến tuổi lao động phải có công ăn việc làm, không để xảy ra chơi bời lêu lỏng, là nam thanh niên phải thực hiện tốt luật Nghĩa vụ quân sự, không trốn tránh trách nhiệm khi khám tuyển, trúng tuyển nghĩa vụ quân sự…; mỗi gia đình hội viên phải đoàn kết với xóm làng, thể hiện tình làng nghĩa xóm, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới – đô thị văn minh; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở địa bàn dân cư, quy ước tổ dân phố, quy chế hoạt động của Hội, với mục tiêu cao nhất là cùng nhau xây dựng phường Phù Đổng ngày càng vững mạnh.

Bốn là, tại Đại hội này đề nghị 60 đồng chí đại biểu đại diện cho 498 hội viên Hội Nông dân của phường hãy sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu nhất cả về đạo đức, phẩm chất, năng lực công tác để bầu vào Ban Chấp hành Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2018-2023 để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra. Đồng thời, Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới đã tặng quà lưu niệm cho các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa II không tiếp tục tái cử./.
Tin, ảnh: Duy Lâm


 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai