You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW theo chuyên đề năm 2018

Ngày đăng bài: 06/02/2018
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 109-KH/TU về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Theo đó, nội dung triển khai thực hiện gồm tổ chức học tập quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.


Trong năm 2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chọn 3 nội dung trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Một là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung này. Hai là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh để kêu gọi thu hút các nguồn lực đầu tư vào tỉnh. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh triển khai thực hiện nội dung này. Ba là, tập trung hướng về cơ sở chỉ đạo giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề hiện nay còn bức xúc nổi cộm, được dư luận, quần chúng quan tâm. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung này.

Biểu dương khen thưởng các điển hình tiêu biểu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung chuyên đề theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với tập thể các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó cần lựa chọn một số nội dung đột phá để tạo chuyển biến trong thực hiện. Đồng thời xây dựng một số giải pháp nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017. Đối với cá nhân từng cán bộ, đảng viên phải xây dựng bản cam kết đăng ký nội dung làm theo trong năm 2018 gửi Chi ủy hoặc Bí thư Chi bộ nơi công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện...

Mặt khác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn về mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của cán bộ, Đảng viên năm 2018 để thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh. Đồng thời theo dõi kiểm tra đôn đốc cấp ủy các địa phương, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy trong việc học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung chuyên đề năm 2018.

Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ thành lập đoàn, kiểm tra giám sát việc thực hiện tại một số địa phương, đơn vị. Các huyện, thị, thành ủy, các cấp ủy tổ chức quán triệt triển khai thực hiện tốt quy định số 109-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ Đảng viên. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trong công tác giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ Đảng viên.
 
Tin, ảnh: THANH NHẬT
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai