You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”

Ngày đăng bài: 17/03/2014
Ngày 03/3/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành thông tri về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm sóat việc kê khai tài sản.


Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ:
1/ Tổ chức quán triệt sâu rộng và chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm sóat việc kê khai tài sản”, Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan về kê khai, minh bạch tài sản. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, quan điểm, quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, minh bạch tài sản nhằm nâng cao và thống nhất nhận thức trong Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể về mục đích, vai trò, tầm quan trọng của việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên nâng cao ý thức tự giác, trung thực trong kê khai tài sản. Xác định việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.
 
2/ Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản theo quy định của pháp luật. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức, chỉ đạo việc kê khai, công khai, quản lý bản kê khai tài sản; chủ động kiểm tra tính chính xác của việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản theo quy định của pháp luật phải kê khai đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã kê khai và phải giải trình trung thực, kịp thời về các nội dung kê khai khi có yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và người có thẩm quyền.

Phát huy vai trò của Đảng bộ, Chi bộ trong chỉ đạo tổ chức việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản. Chi ủy tổ chức việc công khai bản kê khai tài sản của đảng viên thuộc diện phải kê khai trong sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy tổ chức công khai bản kê khai của cấp ủy viên trong sinh hoạt cấp ủy. Hình thức, thời điểm, phạm vi công khai bản kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức khác thuộc diện phải kê khai thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Cũng theo chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn, đôn đốc, tăng cường công tác kiểm tra việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản.

Ủy ban kiểm tra, ban tổ chức cấp ủy và thanh tra nhà nước các cấp tổ chức thực hiện tốt công tác xác minh tài sản theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức khi có một trong những căn cứ cần xác minh tài sản theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng.
                                                                                    Thanh Thúy
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai