You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

Thành phố Pleiku chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc Jrai cho cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng bài: 15/03/2019
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố, kinh tế tăng trưởng khá, trình độ dân trí ngày càng được nâng lên, đời sống vật chất của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số cải thiện đáng kể; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản giữ vững ổn định. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, bọn phản động FULRO, “Tin lành Đêga” đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta nhằm chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Hệ thống chính trị một số nơi hoạt động chưa hiệu quả. Đây là yếu tố để địch lợi dụng, tuyên truyền chống phá. Với mục đích thực hiện tốt công tác “gần dân, sâu sát cơ sở”, Vì thế, để chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện thì công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng địa phương cho đội ngũ cán bộ là một yêu cầu cấp thiết, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có khả năng nắm bắt, hiểu biết tiếng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tiếng Jrai để chuyển tải chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân đạt hiệu quả.


Thành phố Pleiku là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Gia Lai; có diện tích tự nhiên là 261,77 km2; dân số khoảng 237.974 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 31.676 người, chiếm 13,3%, (dân tộc Jrai là 26.972 người, chiếm 85,1%). Hiện nay, Đảng bộ thành phố 67 tổ chức cơ sở đảng (gồm 28 đảng bộ cơ sở và 39 chi bộ cơ sở), có 400 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 8.415 đảng viên. Thành phố có 23 xã, phường, 175 thôn, làng, tổ dân phố; có 37 làng đồng bào dân tộc thiểu số (theo Quyết định số: 137/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc chia, nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, tổ dân phố; đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai). Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường trên địa bàn thành phố Pleiku có 2.870 đồng chí, trong đó có 117 cán bộ, công chức, viên chức là người đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 4,07%).

hinh-bai-can-bo-(1).png
 
Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc Jrai là nhiệm vụ quan trọng và là giải pháp cấp bách nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức thành phố trong tình hình hiện nay, ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 13/3/2009 về “Tăng cường lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc Jrai, Bahnar đối với cán bộ, công chức của tỉnh”; Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng Chương trình số 23-CTr/TU, ngày 01/6/2009 về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, bồi dưỡng tiếng Jrai trên địa bàn thành phố; chỉ đạo đưa công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng Jrai vào chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác ở cơ sở trong tình hình mới; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể rà soát, đăng ký cử người đi đào tạo, bồi dưỡng tiếng Jrai, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt hơn trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ năm 2009 đến nay, thành phố đã phối hợp mở 06 lớp học tiếng Jrai cho 270 đồng chí đang công tác ở các cơ quan, đơn vị của thành phố và các xã, phường với kinh phí là 660 triệu đồng. Qua các lớp học tiếng Jrai, các học viên đã được trang bị những kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết; sau khi hoàn thành khóa học, một số học viên có thể sử dụng ngôn ngữ Jrai để giao tiếp với đồng bào trong đời sống hàng ngày và phục vụ trong công việc, khắc phục được sự bất đồng về ngôn ngữ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền và nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số như Chương trình 132, Chương trình 134 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên và một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 18/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku; Đề án 02-ĐA/TU ngày 31/5/2013 của Thành ủy Pleiku về công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số giai đoạn 2013 - 2015 và đến năm 2020...

Tuy nhiên, chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng Jrai còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu giữa kiến thức được học và thực tiễn công tác. Sau khi được đào tạo, bồi dưỡng, nhiều cán bộ công chức vẫn chưa sử dụng thành thạo tiếng Jrai trong giao tiếp và công tác. Bên cạnh đó, một số cán bộ sau khi học do ít có điều kiện sử dụng nên các kỹ  năng giao tiếp được trang bị mai một dần.

Để phát huy kết quả đạt được của công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc Jrai cho cán bộ, công chức, viên chức, trong thời gian đến thành phố cần chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tiếp tục đưa việc đào tạo tiếng Jrai vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm của thành phố. Phấn đấu mỗi năm thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh mở từ 1 - 2 lớp học tiếng Jrai để đội ngũ cán bộ, công chức từ thành phố đến xã, phường có thể tiếp xúc, nghe, nói tiếng Jrai và hiểu biết hơn phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác ở cơ sở trong tình hình mới.

Tiếp tục rà soát, thống kê số lượng cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị chưa đi học tiếng Jrai để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp. Đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng tiếng Jrai cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố và các xã, phường có làng đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ, công chức, viên chức làm việc thường xuyên trong các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số.

Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiếng Jrai phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác dạy và học tiếng Jrai, đảm bảo nghiêm túc quy chế học tập, đảm bảo chất lượng dạy và học.
                                                                                             Bảo Ngọc
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai