You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Pleiku tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền giai đoạn 2014-2019

Ngày đăng bài: 11/04/2019
Xác định công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku  và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân sôi nổi, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh  trên địa bàn thành phố.


Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia học tập và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ", Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến thảo luận vào các dự thảo luật; tổng hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tham gia góp ý các dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi), Bộ Luật trưng cầu ý dân, Luật Quốc tịch Việt Nam, Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Hiến pháp năm 2013.

bai-mt5.jpg
Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIV tại phường Yên Thế.

Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã thực hiện hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ảnh với các cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp. Trước và sau mỗi kỳ họp của Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban MTTQ thành phố và xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Thường trực HĐND và UBND các cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử, đã phối hợp tổ chức được 56 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, 98 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, 356 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thành phố và 557 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã, phường, với hơn 165.000 lượt cử tri tham dự và có 678 ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp, đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.  

mat-tran.jpg
Hội nghị phản biện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, khóa X.

Một trong những nội dung quan trọng được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố quan tâm thực hiện là công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Với phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã chủ động thực hiện các hình thức giám sát trên nhiều lĩnh vực với cách thức tổ chức đa dạng, thiết thực, tiêu biểu như: Tổ chức 02 hội nghị phản biện về phương án trồng dặm và thay thế cây xanh một số tuyến đường trên địa bàn thành phố; việc trồng cây Mắc ca công nghệ cao tại địa bàn xã Gào; về chủ trương cho Công ty TNHH MTV Phúc Tín thuê đất trồng rừng kết hợp trồng cây dược liệu tại địa bàn xã Gào, 01 hội nghị phản biện về dự thảo kế hoạch thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư; kế hoạch thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư; Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng (khóa XII). Mặt trận các xã, phường góp ý phản biện 138 văn bản về Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chủ trương xây dựng cơ sở hạ tầng; ngoài ra, hướng dẫn chu đáo các Ban công tác Mặt trận thực hiện hiệp thương bầu tổ trưởng, tổ phó dân phố các nhiệm kỳ bảo đảm chất lượng và đúng quy trình, quy định.

Hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ngày càng phát huy tác dụng, góp phần thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, nâng cao vai trò giám sát của nhân dân, đã tổ chức giám sát được 628 cuộc, với nội dung liên quan đến xây dựng trụ sở làm việc của UBND xã phường, xây dựng hội trường tổ dân phố, sửa chữa đường giao thông nông thôn; công tác hòa giải ở cơ sở đạt nhiều kết quả, hòa giải thành nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc trong cộng đồng dân cư, đã tiếp nhận giải quyết 1.050 vụ việc, trong đó: số vụ việc hòa giải thành là 793 vụ việc (tỷ lệ 75,5%).

bai-mt.jpg
Thường trực Thành ủy tổ chức đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố.

Thực hiện Quyết định 553-QĐ/TU ngày 14/3/2017 của BTV Tỉnh ủy về “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và xã, phường đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức 04 cuộc đối thoại với Thường trực Thành ủy liên quan đến việc tháo dỡ, di dời chợ, với trẻ em và cán bộ, hội viên phụ nữ, tham gia 18 cuộc đối thoại với dân do UBND thành phố tổ chức về các dự án giải phóng mặt bằng, về chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mặt trận xã, phường tham gia 14 cuộc đối thoại do chính quyền cùng cấp tổ chức về chỉ giới xây dựng đường, lấy ý kiến về sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố, về giải phóng mặt bằng thi công các công trình ở địa phương …  

Những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo được niềm tin và là cầu  nối  giữa  nhân  dân với Đảng, chính quyền, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội khẳng định vị trí, vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc các cấp đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Từng bước nâng cao vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của Mặt trận trong hệ thống chính trị.
                                                                                               
Kiều Dung
 
 
 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai