You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Kỷ niệm 88 năm Ngày Truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2018): Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị - tư tưởng

Ngày đăng bài: 31/07/2018
Đảng ta luôn coi trọng công tác tư tưởng (công tác tuyên giáo hiện nay). Đây cũng là lĩnh vực ra đời sớm trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, đóng vai trò và vị trí trọng yếu trong mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.


Sau Đại hội Đảng bộ Thành phố Pleiku lần thứ XI, Đảng bộ Thành phố đã quan tâm chú trọng củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, gắn với bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ngày càng  mạnh về số lượng và chất lượng, có năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, đã quyết định thành lập đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Công tác tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, đã chú trọng tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

DSCN5217.jpg
Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã tổ chức Hội thảo biên soạn “Lịch sử Lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Pleiku".

Bên cạnh đó, đội ngũ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố đã quan tâm nắm bắt tư tưởng và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời thông tin, định hướng, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, nâng cao nhận thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku cho biết: “Đảng bộ Thành phố đã chú trọng lãnh đạo nghiên cứu quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, cùng các sự kiện chính trị lớn của đất nước và địa phương... Việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc. Việc kiểm tra, giám sát triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết được tăng cường. Đồng thời, duy trì tổ chức các hội nghị báo cáo viên,  kịp thời định hướng thông tin trên tất cả các lĩnh vực. Chú trọng nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội của các tầng lớp nhân dân, qua đó kịp thời có giải pháp định hướng dư luận, cũng như cung cấp thông tin giúp cấp ủy và chính quyền trong quá trình lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương, giải quyết những vấn đề bức xúc đặt ra từ thực tiễn”.

DSCN0837-(1).jpg
Tuyên truyền trực quan tại Khu vực trụ sở Thành ủy Pleiku.

Đảng bộ Thành phố đã quan tâm hoạt động tuyên giáo ở cấp xã phường, cơ sở, chú trọng tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến, các nhân tố mới. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể, phát huy vai trò của các binh chủng làm công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường mối quan hệ, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng các ban Đảng tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Tăng cường tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ và trong xã hội...  

Đề cập về định hướng chỉ đạo trọng tâm công tác tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố thời gian tới, đồng chí Phan Ngọc Anh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku đã nhấn mạnh: “Trước tình hình quốc tế, khu vực dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp lĩnh vực tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân, do vậy cấp ủy các cấp cần tăng cường lãnh đạo trên lĩnh vực chính trị tư tưởng. Chú trọng bám sát các chủ trương đường lối và Nghị quyết của Đảng, cũng như Nghị quyết của Đảng vào các nội dung lãnh đạo công tác Tuyên giáo. Đổi mới và nâng cao hiệu quả truyền đạt nghị quyết, chất lượng công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị. Tuyên truyền thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng...”.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đã lưu ý giải pháp công tác tuyên giáo phải chú trọng hướng về cơ sở, gần dân, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề mới nảy sinh, để tham mưu đề xuất cho cấp ủy các giải pháp chỉ đạo hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tích cực chủ động phát hiện và đấu tranh phản bác thông tin và quan điểm sai trái, âm mưu của địch trên lĩnh vực tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong Đảng và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết của Đảng các cấp.
 
Bài và ảnh:  THANH NHẬT
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai