You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18-10): Văn phòng Thành ủy Pleiku: Phát huy tốt vai trò của Văn phòng cấp ủy

Ngày đăng bài: 18/10/2017
Những năm qua, Văn phòng Thành ủy Pleiku đã bám sát nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp uỷ Đảng trên các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Văn phòng Thành ủy đã tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, quy chế làm việc, cùng các quy định về lãnh đạo và chỉ đạo của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy. Đồng thời, xây dựng chương trình làm việc toàn khoá và hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, chương trình làm việc hàng tháng, tuần và các đề án thực hiện Nghị quyết của Đảng nói chung, của Thành ủy Pleiku nói riêng; tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy ban hành các loại văn bản  phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố.

Quang cảnh trước trụ sở Thành ủy Pleiku.

Bên cạnh đó, Văn phòng đã tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, kết luận, thông báo kết luận để  lãnh đạo, chỉ đạo sau các cuộc họp và hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; phối hợp với các cơ quan chức năng giúp Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các chỉ đạo về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, phục vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn Thành phố đạt kết quả tốt. Văn phòng cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, tham mưu, phục vụ tốt các chuyến làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn công tác của tỉnh đến làm việc với Thành phố. Đồng thời, phục vụ chu đáo các cuộc làm việc, tiếp khách và công tác của Bí thư Thành ủy và Thường trực Thành ủy, cũng như tham mưu, phục vụ cấp ủy trong các hoạt động đối nội, đối ngoại khác của Thành phố.

Bân cạnh đó, Văn phòng đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên trách, các cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố tham mưu xây dựng các đề án, kế hoạch, chương trình... để triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và Thành phố. Đồng thời, tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, cũng như lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) theo quy định, đảm bảo các yêu cầu đề ra, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Cán bộ công chức Văn phòng Thành ủy.

Bước vào thực hiện các mặt công tác của nhiệm kỳ 2015-2020, Văn phòng Thành ủy đã tích cực phối hợp nắm tình hình để kịp thời tham mưu cho Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc và nổi cộm, các vấn đề về an ninh chính trị, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội, cũng như lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời việc thực hiện những giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Đặc biệt, Văn phòng Thành ủy còn phối hợp với các ban đảng của Thành ủy tham mưu về giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Bên cạnh đó, Văn phòng Thành ủy còn phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND Thành phố xây dựng nội dung tuyên truyền trên Trang tin điện tử của Thành phố Pleiku, góp phần thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của địa phương, phục vụ việc khai thác thông tin tài liệu của cấp ủy các cấp, cơ quan ban ngành, cán bộ và nhân dân.

Mặt khác, Văn phòng đã thực hiện theo đúng quy định về hoạt động văn thư - lưu trữ, lập hồ sơ cuộc họp, hội nghị, đăng ký, phát hành văn bản đi của Thành ủy và Văn phòng Thành ủy, tiếp nhận văn bản đến của cấp trên. Công tác thu thập, chỉnh lý, lưu trữ tài liệu tiếp tục được quan tâm; thực hiện tốt kế hoạch hằng năm về khai thác, chỉnh lý tài liệu tồn đọng... Thời gian qua, Văn phòng Thành ủy còn chủ động tham mưu nâng cấp, bảo trì, khắc phục các sự cố máy tính, hệ thống mạng đảm bảo kết nối giữa Thành ủy với các cơ quan Trung ương và địa phương, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy. Đồng thời, thực hiện tốt việc lập hồ sơ, số hóa văn bản đi, đến, cập nhật, khai thác và chuyển, gửi văn bản qua hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes 8.5. Việc chuyển nhận văn bản, tài liệu, ứng dụng quản lý chuyên ngành được triển khai, góp phần tiết kiệm thời gian, kinh phí, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ. Đồng thời, Văn phòng Thành ủy còn góp phần cùng Văn phòng cấp ủy cấp trên trong lộ trình xây dựng Dự án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan đảng tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

Trao đổi về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hữu Sung - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy cho biết: “Văn phòng Thành ủy tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực công tác tham mưu, thẩm định trên tất cả các mặt, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng. Tham mưu tổ chức thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy, cũng như tham mưu chuẩn bị nội dung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố Pleiku (nhiệm kỳ 2015- 2020) giữa nhiệm kỳ. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin tổng hợp, cải tiến phương pháp thu thập, xử lý thông tin, tổng hợp báo cáo và đề xuất những vấn đề, những nội dung phục vụ kịp thời sự lãnh đạo của Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng tỉnh giai đoạn 2015-2020, gắn với đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy. Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Đảng bộ thành phố Pleiku nhiệm kỳ 2015- 2020”.
 
Bài và ảnh: THANH NHẬT
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai