You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Kỷ niệm 72 năm Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19-4): Thành phố Pleiku thực hiện lời dạy của Bác về đại đoàn kết

Ngày đăng bài: 19/04/2018
Đại đoàn kết là sức mạnh 

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ về đoàn kết các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Tây Nguyên và miền Nam Trung Bộ, Đại hội đoàn kết chống Pháp của các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam Trung Bộ khai mạc ngày 19-4-1946 tại Pleiku. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu các dân tộc Tây Nguyên và miền núi các tỉnh đồng bằng Nam Trung bộ. Đặc biệt, Đại hội đã vinh dự và long trọng đón nhận thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do đồng chí Tố Hữu, Phái viên Trung ương - lúc ấy là Phó Bí thư Xứ ủy Trung Bộ và đồng chí Bùi San - phái viên Xứ ủy mang đến. Các đại biểu vô cùng xúc động, lắng nghe từng lời căn dặn, thăm hỏi ân cần của Bác Hồ.


Tư tưởng bao trùm trong nội dung thư Bác Hồ gửi Đại hội chính là tinh thần đoàn kết các dân tộc trong cả nước. Bức thư chứa đựng tình cảm sâu sắc, cùng sự quan tâm của Người đối với đồng bào các DTTS miền Nam và Tây Nguyên. Bác khẳng định: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Jrai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Bahnar và các DTTS khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”.
Bác cặn dặn đồng bào phải hết sức cảnh giác để không mắc mưu kẻ xấu.  Các thế lực thù địch trong và ngoài nước tìm mọi cách thực hiện chính sách “Chia để trị, chia rẽ các dân tộc”. Bác căn dặn: Quyền độc lập là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Đồng bào ta phải đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết đấu tranh, đập tan những âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp, bảo vệ chính quyền và giữ gìn nền độc lập của Tổ quốc: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chúng ta quyết góp chung lực lượng để giữ vững quyền tự do, độc lập của chúng ta”.  

DSCN7494-(Copy)-(1).jpg
Đồng bào DTTS Pleiku giữ gìn nét văn hoá truyền thống.

Khắc sâu lời dạy của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào dân tộc thiểu số miền Nam nói chung, Tây Nguyên và Gia Lai, nhân dân các dân tộc Pleiku nói riêng đã thể hiện tình đoàn kết gắn bó, vượt qua mọi khó khăn, cùng nhân dân cả nước tiến hành cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp thắng lợi và tiếp tục tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, đánh đuổi giặc Mỹ và tay sai, góp phần cùng nhân dân miền Nam và cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giành thắng lợi to lớn trong cuộc tổng tiến công mùa xuân 1975 lịch sử.  Nhiều cán bộ, đảng viên, chiến sĩ yêu nước bị địch bắt tù đày, giam cầm quản thúc, nhưng luôn nêu cao ý chí chiến đấu, tinh thần kiên cường, bất khuất làm nên những chiến công vang dội...

Bà Dương Thị Thu Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho biết: “Những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ 14 xã, phường có làng đồng bào DTTS phối hợp chính quyền, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, tổ chức học tập Thư Bác trong nhân dân. Qua học tập Thư Bác nhằm mục đích phân tích cho bà con biết được tình yêu thương và sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ 14 xã, phường có làng đồng bào DTTS tổ chức lễ đón nhận Thư Bác Hồ tại 43/43 làng. Đồng thời, đã trao 4.000 bức Thư Bác Hồ gửi cho đồng bào DTTS Jrai và 300 bức Thư gửi cho đồng bào dân tộc thiểu số Bahnar - đạt 100%, tổ chức được 860 buổi học tập Thư Bác với 45.530 lượt người tham gia. Qua đó,  nhân dân các làng DTTS có sự chuyển biến tích cực, yên tâm lao động sản xuất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành quản lý của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng khối đoàn kết toàn dân”.

Thực hiện lời Bác dạy

Pleiku đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội từ điểm xuất phát thấp. Sau ngày đất nước thống nhất, với bao khó khăn, các thế lực thù trong giặc ngoài vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu thâm độc nhằm phá hoại trên mọi phương diện. Đặc biệt, chúng luôn tìm cách lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để kích động, chống phá gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc... Tuy nhiên trước mọi khó khăn thử thách, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc Thành phố luôn kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tiếp tục thực hiện thư Bác Hồ gửi Đại hội các DTTS miền Nam và thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

DSCN4531-(Copy).jpg
Thành phố Pleiku gặp mặt người uy tín trong đồng bào DTTS.

Nhân dân các dân tộc Thành phố phát huy truyền thống tự lực tự cường, từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, thi đua lao động sản xuất để xoá đói giảm nghèo, cảnh giác và đấu tranh với các thế lực thù địch, đảm bảo quốc phòng an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 1976 đến năm 1986, với những nỗ lực và quyết tâm cao, Đảng bộ, quân và dân Thị xã Pleiku tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và từng bước phát triển kinh tế, ổn định mọi mặt đời sống xã hội, giải quyết nạn đói, nạn thất nghiệp, nạn mù chữ, củng cố quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Với quyết tâm và ý chí phấn đấu, Pleiku đã vượt qua khó khăn, gian khổ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc được cải thiện, diện mạo đô thị thay đổi. Từ một thị xã nghèo nàn lạc hậu, năm 1999 Pleiku trở thành Thành phố loại III,  năm 2009 Thành phố Pleiku được Chính phủ công nhận là đô thị loại II. Bộ mặt Thành phố Pleiku ngày càng khang trang, hiện đại, tiếp tục vươn mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa tỉnh nhà, đất nước.

Kinh tế thành phố tăng trưởng khá. Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa X) về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”; nhiều công trình, hạng mục hạ tầng kỹ thuật đô thị được đầu tư và xây dựng đã làm khởi sắc thêm cho bộ mặt đô thị. Bằng nhiều nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể. Đến nay, thành phố có 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới – đạt 100% số xã xây dựng nông thôn mới và đề nghị cấp thẩm quyền công nhận thành phố Pleiku đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố còn tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các chính sách về dân tộc được thành phố quan tâm triển khai thực hiện kịp thời; ưu  tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các làng DTTS, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, hỗ trợ vốn cho đồng bào DTTS phát triển sản xuất đảm bảo an sinh xã hội… Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo công tác kết nghĩa với các làng đồng bào DTTS trên địa bàn Thành phố. Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể Thành phố cùng với cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ và vận động bà con phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ con giống, phân bón, vận động nhân dân tham gia cải tạo vườn tạp, trồng lúa lai, xây dựng mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, vận động bà con tham gia các lớp khuyến nông, tăng cường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt...

Đồng chí Trịnh Duy Thuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: “Hiện nay, Đảng bộ thành phố đang tiếp tục lãnh đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII), tiếp tục xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch vững mạnh. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, ổn định và bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý theo hướng tăng tỷ trọng các ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng. Tăng cường huy động các nguồn lực để đầu tư chỉnh trang, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, phấn đấu đưa Pleiku trở thành đô thị loại I trước năm 2019. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách người có công, giải quyết việc làm và an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân các làng đồng bào DTTS. Chú trọng công tác tuyên truyền vận động đồng bào các DTTS, cùng các tầng lớp nhân dân Thành phố Pleiku chung sức chung lòng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, giữ vững an ninh nông thôn, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường tốt để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI (Nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra”.

Bài và ảnh: THANH NHẬT 

 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai