You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Công tác xây dựng Đảng trên địa bàn thành phố Pleiku năm 2017

Ngày đăng bài: 06/03/2018
Ngày 02/3/2018, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Căn cứ vào những kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức Đảng và đảng viên năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy đã xét và quyết định tặng giấy khen cho 07 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017; 03 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền (2013-2017); 20 đảng viên đạt tiêu chuẩn “đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2013-2017). Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 02 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền (2013-2017) và 09 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2013-2017).


Đảng bộ thành phố có 68 TCCS Đảng (gồm: 28 Đảng bộ cơ sở và 40 chi bộ cơ sở) với 401 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; trong đó: có 23 Đảng bộ cơ sở khối xã, phường, 34 TCCS Đảng khối cơ quan hành chính (gồm 01 Đảng bộ và 33 chi bộ cơ sở), 08 TCCS Đảng khối sự nghiệp (gồm 01 Đảng bộ cơ sở và 07 chi bộ cơ sở), 01 Đảng bộ cơ sở khối doanh nghiệp cổ phần và 02 Đảng bộ cơ sở khối lực lượng vũ trang. Tổng số đảng viên (tính đến ngày 30/11/2017) là 7.895 đồng chí. Trong đó: đảng viên nữ 3.072 đồng chí (chiếm 38,9%); đảng viên là người dân tộc thiểu số 420 đồng chí (chiếm 5,3%); đảng viên trong các tôn giáo 95 đồng chí (chiếm 1,2%); đảng viên dự bị 268 đồng chí (chiếm 3,4%); đảng viên còn sinh hoạt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 862 đồng chí (chiếm 10,9%); đảng viên được miễn công tác - sinh hoạt Đảng 633 đồng chí (chiếm 8%); đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng trong năm 2017 có 802 đồng chí.

tk-dang-1-(Copy).jpg
Đ/c Phan Ngọc Anh, Phó Bí thư Thường trực tặng giấy khen của BTV Thành ủy
cho 07 TCCS Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017.

Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài và là yếu tố đem lại thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực công tác của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội ở địa bàn thành phố Pleiku. Chính vì vậy, thường xuyên đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các TCCS đảng triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII) và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sinh hoạt chuyên đề và đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017. Đồng thời, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên nhất là vai trò của người đứng đầu để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

tong-ket-dang-2-(Copy).jpg
Đ/c Trần Xuân Quang, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen của BTV Thành ủy cho 03 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền (2013-2017).

Năm 2017, tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII); công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn bám sát kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của thành phố, trong năm, đã mở được 48 lớp và 02 hội nghị nói chuyện thời sự với 5.627 lượt người tham gia, đạt 137% số lớp và 153% số học viên theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017; cử 06 đ/c học lớp Cao cấp LLCT-HC hệ chính quy tại Học viện CT-HC khu vực III và hệ tại chức tại Trường Chính trị tỉnh; 30 cán bộ học lớp Trung cấp LLCT-HC năm 2017 (hệ tại chức) tại Trường Chính trị tỉnh. Cử 52 cán bộ học lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa XVI năm 2017 tại TTBDCT thành phố; cử 08 đ/c bồi dưỡng chương trình chuyên viên và chuyên viên chính năm 2017 tại trường Chính trị tỉnh Gia Lai; 84 đ/c tham gia lớp chương trình Chuyên viên tại TTBDCT thành phố, cử 01 cán bộ cấp xã đi học cao học và 08 cán bộ cấp xã đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, 24 cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng cho cán bộ cấp xã năm 2017 tại trường Chính trị tỉnh; 09 chính trị viên BCHQS xã, phường tham gia tập huấn năm 2017; 09 đ/c cán bộ đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại Trường Quân sự tỉnh; 80 cán bộ Công an thành phố tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN theo Thông tư số 05/TT-BCA của Bộ Công an tại TTBDCT thành phố...

Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng; Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất nhân sự đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định bổ sung 04 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XI), nhiệm kỳ 2015-2020; điều chỉnh, bổ sung phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thành ủy viên (khóa XI) phụ trách các TCCS đảng trực thuộc Thành ủy; kiện toàn 14 cấp ủy viên, 09 ủy viên ban thường vụ, 06 phó bí thư đảng ủy, 07 bí thư đảng ủy của các TCCS đảng trực thuộc Thành ủy, cho thôi giữ chức vụ cấp ủy viên cơ sở đối với 01 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã IaKênh, 01 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Chi Lăng; cho bầu bổ sung 03 ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy, 01 chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; chỉ đạo các đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2017-2020; xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân; xây dựng các báo cáo tổng kết theo chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

tk-dang-3-(Copy).jpg
Đ/c Phan Ngọc Anh, Phó Bí thư Thường trực tặng giấy khen của BTV Thành ủy cho những đảng viên đạt tiêu chuẩn “đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2013-2017).

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được chú trọng, đảm bảo đúng nguyên tắc của Đảng; cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên; tập trung giải quyết các đơn phản ánh, tố cáo đối với cán bộ, đảng viên; việc thi hành kỷ luật đảng viên được thực hiện nghiêm. Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh; quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, công tác tôn giáo, không để phát sinh điểm nóng, nhất là chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp sinh hoạt tôn giáo trái phép. Công tác dân vận chính quyền, lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban, ngành được quan tâm chỉ đạo gắn với công tác xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là tập trung huy động các nguồn lực hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đối với xã Gào, Chư Ă, Ia Kênh ngay trong năm 2017.

Kết quả đánh giá chất lượng TCCS đảng năm 2017: chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở: tổng số 401 chi bộ, đã đánh giá: 399 chi bộ, 02 chi bộ mới thành lập chưa đủ 06 tháng không tiến hành đánh giá. Trong đó, chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh (TSVM): 256/399 chi bộ, chiếm 64,16%, so với năm 2016 tăng 2,52% (trong đó: đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu: 48 chi bộ, chiếm 18,75%, so với năm 2016 giảm 2,65%); chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: 131/399 chi bộ, chiếm 32,83%, so với năm 2016 giảm 2,07%; chi bộ hoàn thành nhiệm vụ: 12/399 chi bộ, chiếm 3,01%, so với năm 2016 giảm 0,59%; không có chi bộ yếu kém. Về TCCS Đảng trực thuộc Thành ủy: đã đánh giá 68/68 đơn vị. Trong đó, trong sạch vững mạnh: 35/68, chiếm 51,47%, giảm 20,59% so với năm 2016 (trong đó TCCS đảng TSVM tiêu biểu: 07 TCCS đảng, chiếm 20%); hoàn thành tốt nhiệm vụ: 20/68, chiếm 29,41%, tăng 8,82% so với năm 2016; hoàn thành nhiệm vụ: 12/68, chiếm 17,65%, tăng 10,29% so với năm 2016; yếu kém 01/68 chiếm 1,47%, tăng 1,47% so với năm 2016.

Về công tác đảng viên, trong năm 2017,  Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, kết nạp 164 trường hợp, đạt 102,5% (trong đó, có 07 thanh niên tình nguyện nhập ngũ, 03 trường hợp quần chúng sinh con thứ 3); chuyển đảng chính thức cho 205 trường hợp, xóa tên trong danh sách đảng viên 39 trường hợp. Tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng trước thời gian quy định vào các đợt năm 2017 cho 23 đảng viên; tiến hành trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng năm 2017 cho 802 trường hợp. Đề nghị cấp Báo Gia Lai cho 1.974 đảng viên 30 năm tuổi đảng trở lên đã nghỉ hưu.

Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên năm 2017: tổng số đảng viên có đến thời điểm đánh giá (tính đến ngày 31/12/2017) là: 7.955 đồng chí; so với 30/11/2016, số đảng viên tăng 60 đảng viên, trong đó, đảng viên sinh hoạt tạm thời tại các TCCS đảng  45 đ/c, mới chuyển sinh hoạt trong tháng 12/2017 là 15 đ/c. Trong đó, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 715 đ/c (chiếm 10,09%, so với năm 2016 tăng 0,04%); đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 5.852 đ/c (chiếm 82,56%, so với năm 2016 tăng 1,72%); đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: 495 đ/c (chiếm 6,98%, so với năm 2016 giảm 0,95%); đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ: 26 đ/c (chiếm 0,37%, so với năm 2016 giảm 0,02%).

Trong năm qua, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Pleiku, đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn vững vàng về lập trường tư tưởng, luôn đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của người đảng viên, xây dựng được đội ngũ cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực; từ đó đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; góp phần giúp cho nhân dân ngày càng tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận cùng các đoàn thể vững mạnh và đó chính là yếu tố góp phần quan trọng xây dựng thành phố Pleiku ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh Gia Lai.
Bài và ảnh: Sỹ Nhân

                                                                  
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai